[wcas-search-form]

22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura organizacyjna wybranych rzeszowskich szkół i przedszkoli

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp

1. Definicyjne ujęcie kultury organizacyjnej
2. Elementy kultury organizacyjnej
3. Funkcje i siła kultury organizacyjnej w kontekście misji organizacji
4. Kształtowanie kultury organizacyjnej instytucji oświatowej
5. Komunikacja w instytucji oświatowej
6. Model wartości konkurujących K.S. Camerona i R.E. Quinna
7. Kultura organizacyjna wybranych instytucji oświatowych Rzeszowa
7.1. Metodologia badań. Problem, cel, hipotezy, zmienne i wskaźniki
7.2. Charakterystyka grupy badanej
8. Kultura organizacyjna przebadanych instytucji oświatowych w ujęciu modelu wartości konkurujących Kima S. Camerona i Roberta E. Quinna
9. Przywództwo w przebadanych instytucjach oświatowych
9.1. Narzędzia oddziaływania dyrektorów na pracowników
9.2. Styl kierowania instytucją oświatową
9.3. Cechy przywódcze dyrektorów
10. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w instytucjach oświatowych
10.1. Preferowane sposoby komunikowania się dyrektorów z pracownikami
10.2. Komunikacja w zespołach nauczycielskich
11. Normy i wartości w instytucjach oświatowych
11.1. Cechy efektywnie działającej instytucji oświatowej
11.2. Czynniki motywacyjne w instytucjach oświatowych
11.3. Symbole behawioralne
11.4. Symbole językowe
11.5. Symbole osobowe
11.6. Symbole fizyczne
11.7. Misja instytucji oświatowych
Zakończenie
Literatura

Skip to content