[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Seria: Collectio Archaeologica Ressoviensis

Spis treści

Od Autora

Wprowadzenie

1. Kultura trypolska a kultura pucharów lejkowatych. Stan badań i perspektywy badawcze
1.1. Zagadnienia wstępne
1.2. Perspektywa grupy wschodniej i południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych
1.3. Kultura pucharów lejkowatych z perspektywy badaczy kultury trypolskiej
1.4. Podsumowanie
2. Sytuacja kulturowa w końcu V i w IV tys. BC na zachodniej Ukrainie
2.1. Kultura malicka i lubelsko-wołyńska
2.2. Kultura pucharów lejkowatych
2.3. Kultura trypolska
2.4. Podsumowanie
3. Importy i naśladownictwa stylu kultury pucharów lejkowatych w środowisku kultury trypolskiej
3.1. Zagadnienia wstępne
3.2. Osiedla kultury trypolskiej z importami kultury pucharów lejkowatych w rejonie Dniestru
3.3. Osiedla kultury trypolskiej na Wołyniu
3.4. Podsumowanie
4. Przedmioty kultury trypolskiej w środowisku kultury pucharów lejkowatych
4.1. Zagadnienia wstępne
4.2. Wschodnie rubieże kultury pucharów lejkowatych
4.3. Wnioski
4.4. Grupa południowo-wschodnia kultury pucharów lejkowatych
4.5. Grupa wschodnia kultury pucharów lejkowatych
4.6. Wnioski
5. Krzemień wołyński w kulturze pucharów lejkowatych
5.1. Problem datowania adaptacji surowca wołyńskiego w kulturze pucharów lejkowatych
5.2. Pochodzenie surowca wołyńskiego
5.3. Podsumowanie
6. Chronologia wzajemnych oddziaływań między kulturą pucharów lejkowatych a kulturą trypolską w kontekście datowań radiowęglowych
6.1. Wstęp
6.2. Perspektywa kultury trypolskiej
6.3. Podsumowanie
6.4. Perspektywa kultury pucharów lejkowatych
6.5. Grupa południowo-wschodnia kultury pucharów lejkowatych
6.6. Podsumowanie
6.7. Grupa wschodnia kultury pucharów lejkowatych
6.8. Podsumowanie
6.9. Wnioski
7. Jak można interpretować wzajemne związki między kulturą trypolską a kulturą pucharów lejkowatych?
7.1. Perspektywa przedmiotów importowanych
7.2. Perspektywa nawiązań stylistycznych
7.3. Osada i dom
7.4. Podsumowanie
8. Zakończenie
Literatura
Summary
The Tripolye culture – the Funnel Beaker culture. Dynamic and chronology of interrelations

Skip to content