[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura zachowań językowych Polaków

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Od redakcji
Otwarcie VIII Forum Kultury Słowa: Kultura zachowań językowych Polaków
I. KULTURA ZACHOWAŃ JĘZYKOWYCH W UJĘCIU HISTORYCZNYM, POLITYCZNYM I ANTROPOLOGICZNYM
Stanisław Dubisz, Kultura językowych zachowań. Od dialogu do polilogu – czyli o tym, jak rozmawiał włodyka z żoną, pan z wójtem i plebanem, rodak z rodakiem, a Polak z Polakiem
Anna Dąbrowska, – Kucharko, gdzieście? – Otom tu, Panno Dośko, co waszeć każesz? Czego cudzoziemcy mogli się dowiedzieć o polskiej etykiecie językowej w XVII i XVIII w.
Małgorzata Marcjanik, Przełomy polityczno-ekonomiczne a przełomy w obyczajach grzecznościowych
Dyskusja – prowadzenie prof. Kazimierz Ożóg
II. KULTURA ZACHOWAŃ JĘZYKOWYCH W KOMUNIKACJI WŁADZY ZE SPOŁECZEŃSTWEM
Kazimierz Ożóg,
W co grają politycy? O rytuałach grzecznościowych w języku polityki
Rafał Zimny, Przemysław Żukiewicz, Czy ciemny lud to kupił? Przywództwo polityczne i agitacja polityczna w wymiarze językowym
Agnieszka Choduń, Maciej Zieliński, Jak sądy i trybunały komunikują się z obywatelami?
Dyskusja – prowadzenie prof. Andrzej Markowski
III. KULTURA ZACHOWAŃ JĘZYKOWYCH W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH
Jan Doroszewski,
Komunikacja personelu medycznego z pacjentem – aspekt językowy, psychologiczny i etyczny
Elżbieta Kucharska-Dreiß, Elżbieta Umińska-Tytoń,
Z badań nad sposobami zwracania się do osób duchownych w Polsce
Halina Zgółkowa,
Strategie komunikacyjne w rozmowach przedstawicieli handlowych z klientami
Dyskusja
– prowadzenie prof. Anna Dąbrowska
IV. KULTURA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ. MINY, ZNAKI, INTONACJA
Jolanta Antas, Jakub Pstrąg,
Kultura komunikacji niewerbalnej polityków, czyli miny, znaki i oznaki
Jagoda Bloch,
Intonacja współczesnych serwisów informacyjnych – zmiany, tendencje rozwojowe
Dyskusja
prowadzenie prof. Walery Pisarek
V. PANEL DYSKUSYJNY

Poprawność polityczna a potrzeba wyrazistości w komunikowaniu się, prowadzenie Jerzy Bralczyk;
uczestnicy: Mirosław Karwat, Katarzyna Kłosińska, Jerzy Sosnowski
VI. WARSZTATY
Agata Hącia, Magdalena Majdak,
Kaligrafia w polskiej szkole XX i XXI wieku
Odpowiedzi Agaty Hąci i Magdaleny Majdak (zagadnienia związane z kaligrafią szkolną) oraz Tomasza Wełny (zagadnienia związane z czcionką Apolonia) – prowadzenie prof. Zofia Bilut-Homplewicz
Odpowiedzi Rafała Górskiego i Marka Łazińskiego na pytania dotyczące Narodowego Korpusu Języka Polskiego – prowadzenie prof. Walery Pisarek
Zakończenie obrad

Skip to content