[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kwestia narodowościowa w Polsce i we Włoszech w XX w. Wybrane problemy

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Henryk Cimek – Białorusini w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, Henryk Cimek – źródła antyklerykalizmu polskich i ukraińskich chłopów w II Rzeczypospolitej, Anna Gąsior-Niemiec – Mniejszości narodowe, etniczne, religijne i językowe w Republice Włoskiej na przeło­mie XX i XXI wieku, Tomasz Koziełło – Mniejszości narodowe jako instrument realizacji polityki zagranicznej w koncepcjach Ligi Polskich Rodzin, Grzegorz Pawlikowski – Polityka centralnych i terenowych władz wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce (1944–1947), Anna Pięta-Szawara – Pod obcą zwierzchnością państwową. Stanowisko ruchu ludowego wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1926, Indeks nazwisk.

Skip to content