[wcas-search-form]

36.75 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Laboratorium z biochemii i chemii ogólnej dla studentów kierunku lekarskiego, wyd. 2, uzupełnione

Kategorie: ,

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Ćwiczenie 1. Zajęcia organizacyjne: zasady pracy w laboratorium chemicznym, regulamin prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu biochemia z elementami chemii
Ćwiczenie 2. Związki trudno rozpuszczalne i związki kompleksowe
Ćwiczenie 3. Roztwory
Ćwiczenie 4. Roztwory buforowe i wskaźniki alkacymetryczne
Ćwiczenie 5. Reakcje utleniania-redukcji
Ćwiczenie 6. Miareczkowanie
Ćwiczenie 7. Zastosowanie metod elektrochemicznych w analizie żywności
Ćwiczenie 8. Analiza lipidów (1)
Ćwiczenie 9. Analiza lipidów (2)
Ćwiczenie 10. Reakcje charakterystyczne cukrów
Ćwiczenie 11. Reakcje charakterystyczne aminokwasów
Ćwiczenie 12. Analiza białek
Ćwiczenie 13. Elektroforeza białek surowicy krwi w żelu agarozowym. Chromatografia cienkowarstwowa
Ćwiczenie 14. Analiza stężenia glukozy i bilirubiny całkowitej w surowicy. Oznaczanie stężenia hemoglobiny we krwi
Ćwiczenie 15. Analiza moczu prawidłowego i patologicznego
Ćwiczenie 16. Oznaczanie aktywności α-amylazy
Ćwiczenie 17. Wykrywanie aktywności enzymatycznej
Ćwiczenie 18. Witaminy
Ćwiczenie 19. Wolne rodniki
Ćwiczenie 20. Rozdział barwników roślinnych

Skip to content