[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Lata świetności i upadku polskiej gimnastyki sportowej w PRL (1945–1989)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Zarys rozwoju światowej gimnastyki 1. Ewolucja gimnastyki do końca XVIII wieku 2. Rozwój gimnastyki w XIX i XX wieku 3. Gimnastyka jako dyscyplina sportowa 4. Klasyfikacja sportowa w gimnastyce Rozdział II Gimnastyka na ziemiach polskich (do roku 1939) 1. Początki gimnastyki na polskich ziemiach 2. Gimnastyka polska pod zaborami (do roku 1914) 3. Polska gimnastyka w okresie międzywojennym (1918–1939) Rozdział III Gimnastyka sportowa w pierwszych latach po II wojnie światowej (do roku 1956) 1. Powstanie Polskiego Związku Gimnastycznego – struktura organizacyjna 2. Zasięg organizacyjny Polskiego Związku Gimnastycznego 3. Pierwsze krajowe powojenne zawody gimnastyczne 4. Gimnastyka sportowa w latach centralizmu biurokra­tycznego w sporcie polskim (1951–1956) 4.1. Struktura organizacyjna sekcji gimnastyki Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 4.2. Zasięg organizacyjny gimnastyki 1951–1956 Rozdział IV Gimnastyka sportowa w okresie demokratyzacji sportu polskiego 1957–1973 1. Reaktywowanie Polskiego Związku Gimnastycznego – struktura organizacyjna 2. Zasięg organizacyjny Polskiego Związku Gimnastycznego Rozdział V Gimnastyka sportowa w latach przeobrażeń struktur sportu kwalifikowanego w Polsce (1973–1989) 1. Struktura organizacyjna Polskiego Związku Gimnastycznego 2. Zasięg organizacyjny Polskiego Związku Gimnastycznego Rozdział VI Polska gimnastyka sportowa na arenie międzynarodowej 1. Działalność polskich struktur gimnastycznych na forum międzynarodowym 2. Polska gimnastyka sportowa w igrzyskach olimpijskich 3. Osiągnięcia polskiej gimnastyki sportowej na arenie międzynarodowej (mistrzostwa świata, Europy, mecze międzypaństwowe) Zakończenie Aneks Bibliografia Indeks nazwisk

Skip to content