[wcas-search-form]

19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Leksykalno-pragmatyczne wykładniki aprobaty jako aktu mowy (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp 1. Teoria aktów mowy 2. Aprobata w świetle różnych metodologii badań 2.1. Aprobata w ujęciu leksykograficznym 2.2. Aprobata w ujęciu semantycznym według teorii Anny Wierzbickiej 2.3. Aprobata w ujęciu gramatyki funkcjonalnej 2.4. Aprobata w ujęciu badań pragmalingwistycznych 2.4.1. Aprobata w klasycznym ujęciu teorii aktów mowy 2.4.2. Aprobata w świetle teorii grzeczności – teoria twarzy 2.4.3. Aprobata według teorii interpersonalnej Geoffreya N. Leecha 2.4.4. Kontekst i dialogiczność aprobaty 2.5. Stan badań lingwistycznych dotyczących aprobaty jako aktu mowy 3. Leksykalne wykładniki aprobaty 3.1. Leksykalne wykładniki aprobaty w języku polskim 3.1.1. Jednowyrazowe wykładniki aprobaty 3.1.2. Rozbudowane wykładniki aprobaty 3.2. Leksykalne wykładniki aprobaty w języku rosyjskim 3.2.1. Jednowyrazowe wykładniki aprobaty 3.2.2. Rozbudowane wykładniki aprobaty 3.3. Leksykalne wykładniki aprobaty w języku angielskim 3.3.1. Jednowyrazowe wykładniki aprobaty 3.3.2. Rozbudowane wykładniki aprobaty 4. Pragmatyczne wykładniki aprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim 4.1. Aprobata w modelu komunikacji językowej 4.2. Pragmatyczne wykładniki aprobaty ze znaczeniem zapowiedzianym w części narracyjnej 4.3. Pragmatyczne wykładniki aprobaty ze znaczeniem odtworzonym na podstawie analizy kontekstu 5. Funkcje pragmatyczne polskich, rosyjskich i angielskich wypowiedzi aprobatywnych 5.1. Funkcje modalne 5.2. Funkcje emotywne 5.3. Funkcje illokucyjne 5.4. Funkcje modalno-syntagmatyczne 5.5. Emotywizacja i rytualizacja wypowiedzi aprobatywnych 6. Dialogiczność aprobaty. Strategie konwersacyjne 6.1. Czysta aprobata 6.2. Wzmocnienie aprobaty 6.3. Osłabienie aprobaty 6.4. Modyfikacje aprobaty 7. Struktura makroaktu aprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim 7.1. Aprobata właściwa jako minimalny akt mowy 7.2. Aprobata właściwa uzupełniona o jeden dodatkowy komponent 7.3. Aprobata właściwa uzupełniona o dwa dodatkowe komponenty 7.4. Aprobata właściwa uzupełniona o trzy dodatkowe komponenty 7.5. Aprobata właściwa uzupełniona o więcej niż trzy dodatkowe komponenty Zakończenie ¬ródła materiału Bibliografia Wykaz skrótów Wykaz prezentacji graficznych Резюме Summary

Skip to content