[wcas-search-form]

39.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

I NAGRODA w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej.

W swojej monografii autor dowodzi, że konflikty, z którymi mamy do czynienia w polityce, są w swej istocie rezultatem sprzeczności tkwiących w kołowej strukturze systemu wartości każdego człowieka. Wyjaśniając źródła tych antynomii, odwołuje się do wiedzy z zakresu filozofii, historii, psychologii, socjologii oraz politologii. Autor wykorzystując macierz kołową Shaloma H. Schwarza, zaproponował model, który pozwoli stosującym go badaczom na zobiektywizowaną ocenę wartości politycznych. Na podstawie tego modelu można zrozumieć, na czym polega istota sporu między lewicą i prawicą w polityce, a także – jak przebiegają granice między ideologiami takimi jak liberalizm, socjalizm czy konserwatyzm. Publikacja Przemysława Maja jest dojrzała pod względem merytorycznym, językowym i warsztatowym, co potwierdzają opinie recenzentów.

SPIS TREŚCI:

Wstęp

ROZDZIAŁ I

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE

1. Perspektywa krytyczna

2. Podstawowe założenia

3. Uwarunkowania lewicowości, centrowości i prawicowości

3.1. Uwarunkowania temporalne

3.2. Uwarunkowania logiczno-językowe

3.3. Uwarunkowania przestrzenne

4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II

ZAŁOŻENIA EPISTEMOLOGICZNE

1. Perspektywa psychologiczna

2. Perspektywa socjologiczna

3. Perspektywa politologiczna

3.1. Piramida percepcji wartości politycznych

3.2. Funkcje lewicowości, centrowości i prawicowości w polityce

3.3. Dysfunkcje lewicowości, centrowości i prawicowości w polityce i nauce o polityce

3.4. Funkcje lewicowości, centrowości i prawicowości w nauce o polityce

4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III

ZAŁOŻENIA AKSJOLOGICZNE

1. Istota i struktura wartości politycznych

1.1. Istota wartości politycznych

1.2. Linearna i kołowa struktura wartości politycznych

1.3. Adaptacja modelu wartości Shaloma H. Schwartza

2. Metawartości lewicy i prawicy

3. Metawartości a hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa i teoria wartości Ro­nalda Ingleharta

4. Aksjologiczny rdzeń decyzji wyborcy

5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

1. Macierz metawartości w badaniach politologicznych

2. Analiza programów podmiotów w fazie identyfikacji i organizacji

3. Analiza programów podmiotów w fazie stabilizacji

4. Badanie nowych rodzin ideologiczno-programowych

5. Podsumowanie

Zakończenie

Wykaz źródeł i literatury

Spis schematów, tabel, wykresów i map

Indeks osób

Skip to content