[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Liryka żołnierska. Estetyka i wartości

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Agnieszka Rydz – Liryka żołnierska – między pamięcią kulturową a pamięcią autobiograficzną,
Zenon Ożóg – Poezja żołnierska. Uwagi genologiczne,
Zbigniew Andres – Motyw pielgrzyma i żołnierza-tułacza w poezji polskiej na obczyźnie po wrześniu 1939 roku,
Mateusz Antoniuk – Między sarkofagiem a śmietnikiem. Topika miasta-cmentarza w polskiej poezji okupacyjnej,
Anna Wal – Wiersze „nabrzmiałe smutkiem i tęsknotą”. O liście poetyckim w poe­zji żołnierskiej,
Wojciech J. Podgórski – Adam Kowalski: Modlitwa obozowa. Narodziny i powo­dzenie pieśni hymnicznej,
Alicja Jakubowska-Ożóg – Pamięć września 1939 roku w tomie Z dymem pożarów Józefa Łobodowskiego,
Jan Wolski – „Idziemy tam, gdzie rozkaz iść”. O niektórych aspektach żołnierskiej liryki internowanych w Szwajcarii Polaków,
Agnieszka Nęcka – „Poszarpany krzyk na gruzach młodości”. O poezji Zdzisława Stroińskiego,
Danuta Turczyńska – „Każdy nasz wiersz to pocisk” – „SiNowcy” na wojennej ścieżce,
Marian Kisiel – Ostatnia ułańska szarża. O wierszu Zdzisława Stroińskiego Trzask karabinów,
Anna Szecówka – Wiersze (z) wojny Tadeusza Gajcego. Poezja na granicy światów,
Justyna Chłap-Nowakowa – „Bóg z nami, któż nam wydzierży!”. Poezja kapłanów-żołnierzy 2. Korpusu,
ks. Stefan Radziszewski – Matka Boża w zbroi. O niektórych wierszach maryjnych czasu wojny,
Elżbieta Mazur – „Jedno: moc wieszczów i nasz grot…”. Obraz Włoch w wier­szach poetów-żołnierzy 2. Korpusu,
Adriana Pyszkowska-Włoch – Motyw Orientu i miejsca obcego w poezji żołnier­skiej 2. Korpusu,
Agata Paliwoda – O przestrzeni w liryce żołnierskiej Józefa Żywiny,
Tomasz Pyzik – Aksjologiczny wymiar poezji Jana Bielatowicza,
Zofia Bartecka – „Znajomi od pierwszego strzału” – o kategorii swojskości i ob­cości w wojennych wierszach Jerzego Bazarewskiego,
Paweł Tański – „Zabłąkana strzała”. O kilku poetyckich tekstach wojennych Bogumiła Andrzejewskiego,
Maria Baran – Moja chwila – o kategorii czasu w poezji żołnierza-poety Zygmunta Jana Rumla,
Andrzej Gałowicz – Na cięciwie Jana Rostworowskiego – między ekwiwa­lenty­zacją wspomnień a wojenną aksjologią,
Małgorzata Budzik – „Niechaj mi będzie życie oceanicznym dnem…”. O motywie akwatycznym w patriotyczno-wojennej liryce Władysława Broniewskiego,
Zbigniew Trzaskowski – świętokrzyski tryptyk wojenny Ryszarda Miernika,
Magdalena Boczkowska – „Co mi przyniosą zimne i zmienne wichry jesienne?”– o poezji Wacława Stacherskiego,
Bogumiła Żongołłowicz – Godziny czekania Zbigniewa Mystkowskiego – kulisy wydania,
Roman Magryś – Etos wychodźcy i żołnierza polskiego na obczyźnie w Arii z kurantem Jana Lechonia,
Gustaw Ostasz – Miniatura z theatrum przerażenia i bólu. Kazimierza Wierzyń­skiego Na proces moskiewski, Aby wiersze nie przepadły bezpowrotnie. Dyskusja na temat wartości liryki żołnierskiej,
Indeks nazwisk.

Skip to content