[wcas-search-form]

47.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

NOMINACJA do nagrody Gaudeamus 2018 na XXII Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Książka Jolanty Kowal Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805–1806 i 1815–1830) zawiera wnikliwą analizę treści literackich i okołoliterackich jednego z najważniejszych czasopism na ziemiach polskich w dobie przedpowstaniowej. Celem opracowania jest prezentacja literatury publikowanej na łamach „Dziennika Wileńskiego”, wskazanie najpopularniejszych gatunków i najczęściej przywoływanych tradycji intelektualnych, a w konsekwencji zidentyfikowanie ideałów estetycznoliterackich kresowych środowisk kulturotwórczych. Sporządzona przez Autorkę kompletna bibliografia zawartości literackiej periodyku (724 tytuły) czyni z monografii fundamentalne źródło do poznania świata naukowo-literackiego na Litwie w pierwszych trzech dziesięcioleciach XIX wieku oraz zachodzących wtedy przemian światopoglądowych i mentalnych, kształtujących narodową tradycję i kulturową tożsamość Polaków po rozbiorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Spis treści
Wprowadzenie
ROZDZIAŁ I. Obraz czasopiśmiennictwa polskiego na Litwie epoki porozbiorowej. Warunki rozwoju
ROZDZIAŁ II. Historia wydawnicza oraz dzieje recepcji „Dziennika Wileńskiego”
II.1. „… w zamiarze rozszerzenia powszechnego oświecenia…”. „Dziennik Wileński” z lat 1805-1806
II.2.,…. do nowego wzrostu i pomnożenia nauk…” „Dziennik Wileński” w latach 1815-1830
ROZDZIAŁ III. Literatura na lamach „Dziennika Wileńskiego”
III.1. Poezja
III.1.1. Parnas klasycyzujący
III.1.2. W kręgu estetyki sentymentalnej
III.1.3. Wobec polskiej tradycji oświeceniowej XVIII wieku
III.1.4. Na gruncie tradycji antycznej oraz nowożytnej spuścizny klasycyzmu francuskiego
III.1.5. Twórczość poetycka młodych romantyków
III.2. Proza
III.2.1. Powiastki moralne
III.2.2. Powiastki orientalne
III.2.3. Powieści sentymentalne
III.2.4. Powieści gotyckie, rycersko-zbójeckie i fantastyczne
III.2.5. Rodzima powieść obyczajowa oraz historyczna
ROZDZIAŁ IV. Na gruncie zagadnień publicystycznych
IV.1. Dyskurs o języku polskim
IV.2. Liberalizm kontra obskurantyzm
IV.3. Zainteresowania orientalistyczne
IV.4. Wokół pieśni ludowych
IV.5. Polemika klasyków z romantykami
ROZDZIAŁ V. Litteraria w ogłoszeniach wydawniczych, recenzjach i ujęciach syntetycznych
Zakończenie
Nota bibliograficzna
Aneks Bibliografia zawartości literackiej „Dziennika Wileńskiego” z lat 1805-1806 oraz 1815-1830
Bibliografia
Indeks osób
Summary

Skip to content