[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Literackie obrazy świata. Sfery kreacji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Słowo wstępne Część I LITERACKIE KONTERFEKTY Agata Rybińska, Jakuba Elsenberga obraz Boga, ludzi i świata – interpretacja Książki do modlitwy dla pożytku niewiast wyznania mojżeszowego Karolina Mazur, Wpływ kobiecych wzorców osobowych na modele świata przedstawionego w Diable Józefa Ignacego Kraszewskiego Agnieszka Wojcieszek, Reymontowski Wampir w kontekście biografii autora Matylda Zatorska, Rzeczpospolita męska? Bohaterki prozy Jacka Komudy Sylwia Wierzbińska, Sposoby kreowania obrazów społeczeństwa polskiego w twórczości Doroty Masłowskiej Część II PISARSKIE TOPOGRAFIE Anna Kupiszewska, Orientalny świat w oświeceniowej powiastce na przykła-dzie utworów Jana Potockiego i Ignacego Krasickiego Joanna Gościńska, Metropolia i prowincja w międzywojennej poezji Juliana Przybosia Anna Marynowska, Bohaterowie sagi Pieśń Lodu i Ognia George’a R.R. Marti-na w miastach i o miastach   Część III WYZWANIA RZECZYWISTOśCI Monika Kołodziej, Exodus września 1939 roku w twórczości Wita Tarnaw-skiego Anna Rój, „Czy wy jecie ludzkie ciała?” Kanibalizm w literaturze   Część IV KULTUROWE DYSKURSY Małgorzata Andrzejak-Nowara, Miłość na Krymie, czyli Sławomira Mrożka obraz świata w inscenizacji Jerzego Jarockiego Erwina Dybisz, „Łata to nie podszewka”. O polemice z mitem kresowym w Bożej podszewce Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz Anna Puzio, Realność zmitologizowana. Kreacja świata w wybranych opowia-daniach Brunona Schulza Monika Karpińska, Korelacja mitologicznych światów w sadze o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego   Część V TECHNIKI KREACJI Paulina Biczkowska, Omijając cenzurę – o obrazie PRL-owskiej rzeczywistości w Kamiennych pszczołach Piotra Wojciechowskiego Tomasz Kasza, Tajemniczość i jej rola w tekstach kultury XIX i XX wieku Aleksandra Smusz, Opowiadania Brunona Schulza w perspektywie poetyki fragmentu Amelia Szuba-Wenek, O współpracy czytelnika z autorem na przykładzie opo-wiadania San Salvador Petera Bichsla Katarzyna Szychowska, W poszukiwaniu podobieństw – relacja między ideali-zacją w Puszczy jodłowej Stefana Żeromskiego a realizmem w Lalce Bolesława Prusa Indeks osób

Skip to content