[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wprowadzenie

LITERATURA I SZTUKA JAKO OBSZARY WAŻNE W EDUKACJI DZIECKA
Grzegorz Leszczyński, Sztuka dla dziecka. Dziecko dla sztuki. Alternatywy i koniunkcje
Alicja Baluch, Semantyka przestrzeni w obrazie poetyckim literatury dla dzieci według Gastona Bachelarda (stopnie edukacji literackiej na podstawie obrazu gmachu Junga)
Barbara Dutkiewicz, świat przedstawiony i świat uobecniony wobec dziecięcej wyobraźni – w suicie Moja matka gęś Maurice’a Ravela i w jej scenicznej realizacji
Anna Podstawka, Trudne tematy na dziecięcej scenie. Zły pan w reżyserii Simone Thiis w lubelskim Teatrze im. H.Ch. Andersena
Piotr Kołodziej, Słowa i obrazy zwykłe i niezwykłe. O projektowaniu zajęć wspomagających rozwój dziecka
Mateusz Król, Nieheteronormatywność w literaturze dziecięcej
Alicja Ungeheuer-Gołąb, Dziecko wśród sztuk (uwagi z próby badawczej)

ŚWIAT DZIECIĘCEJ KSIĄŻKI – KONTEKSTY AKSJOLOGICZNO-SPOŁECZNE
Krystyna Zabawa, Aktywność artystyczna dziecięcych bohaterów w utworach literackich dla młodego odbiorcy
Alicja Mazan-Mazurkiewicz, Książka poetycka jako partytura. Z górki na pazurki Zofii Beszczyńskiej
Bożena Olszewska, W rytmie walca, oberka, kujawiaka… O wierszach tanecznych polskich poetek
Bożena Taras, Językowy wizerunek dziecka w wierszach dla dzieci Marii Konopnickiej
Małgorzata Chrobak, Przewodniki i spacerowniki miejskie w edukacji estetycznej dziecka
Anita Wolanin, Książka autorska dawniej i dziś – obrazowanie autorskie a wrażliwość estetyczna dziecka
Katarzyna Wądolny-Tatar, Synekdocha jako trop wizualny w książkowych ilustracjach dla dzieci (na przykładzie wybranych narracji słowa i obrazu o drugiej wojnie światowej)
Katarzyna Slany, Powrót śnieżki. Opowieść o jabłku Emmy Donoghue
Urszula Kopeć, Nauczyć wybierania dobra. O wychowaniu ku wartościom na przykładzie lektury Mała księżniczka Frances H. Burnett

SZTUKI WIZUALNE, TEATR, TANIEC I MUZYKA W EDUKACJI DZIECKA
Alina Ostach-Robakowska, Dziecięce rysunki jako współczesne przedłużenie spontanicznej ekspresji wizualnej. Animacja poklatkowa
Anna Steliga, Percepcja – ekspresja – recepcja. Mały Uniwersytet Rzeszowski na Wydziale Sztuki – realizacja celów wychowania plastycznego
Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Ekspresja twórcza dzieci inspirowana malarstwem Paula Klee
Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Skąd przychodzimy, kim jesteśmy? Sztuka jako przestrzeń kształtowania świadomości kulturowej dzieci
Elżbieta Chojnowska, Rola Teatru Lalki i Aktora w Łomży w edukacji i wychowaniu dzieci
Bernadeta Kosztyła, Taniec spotkaniem dziecka ze sztuką
Agnieszka Kurkowska, Dziecko w przestrzeni. Wspomaganie doświadczeń percepcyjnych
Kinga Sobieszczańska, Przeżycie – ekspresja – rozumienie. Drama w edukacji
Agata Kucharska-Babula, Muzyka w filmie – uczniowskie odczytania ścieżki dźwiękowej oraz twórcze działania uczniów

OD PRACY Z KSIĄŻKĄ DO TERAPII PRZEZ LITERATURĘ
Barbara Lulek
, Rodzina jako sfera pierwszych kontaktów dziecka ze sztuką
Edyta Skoczylas-Krotla, Bedeker literacki dla dzieci jako przewodnik po świecie sztuki sakralnej
Grażyna Lewandowicz-Nosal, Formy pracy z książką w bibliotekach publicznych dla dzieci
Elżbieta Kruszyńska, Książka obrazkowa jako katalizator wartości w literaturze dla młodego odbiorcy na przykładzie książek Iwony Chmielewskiej
Sławomira Pusz, Dziecko jako twórca. Opowiadania tworzone przez dzieci kończące edukację przedszkolną
Marta Chrabąszcz, „Logodydaktyczne” czytanie (i tworzenie) literatury dla dzieci
Wanda Matras-Mastalerz, Multimodalność Expresive Arts Therapy w bajkowym świecie kamishibai

Skip to content