[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Literatura i język wczoraj i dziś

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Studia i szkice ofiarowane Doktor Jadwidze Litwin w 35-lecie pracy naukowej i dydaktycznej.

Spis treści: Ewa Błachowicz, Jadwiga Lizak – Wprowadzenie, Kazimierz Ożóg – Kilka słów o Jubilatce, JĘZYKOWO-KULTUROWY OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY: Kazimierz Ożóg – Nowy język polski po roku 1989, Ewa Błachowicz – Plotka – perswazja i manipulacja, Jadwiga Lizak – Reklama dla dzieci jako przestrzeń odmitologizowująca tradycyjne wątki literackie, Ewa Oronowicz-Kida – Rzeszowszczyzna w polskich badaniach etnograficznych i dialektologicznych, Bożena Taras – Język – kultura – public relations, JĘZYK TEKSTÓW PRASOWYCH. PERSPEKTYWA AKSJOLOGICZNA: Ewa Malinowska – Wykładniki ironii w felietonach Ludwika Stommy, Urszula Gajewska – Dyskredytacja jako narzędzie walki z przeciwnikiem politycznym (na podstawie “Naszego Dziennika”), Agnieszka Rożek-Janda – Niech się stanie nagłówek! Wykorzystanie dzieł literackich do leksykalnej budowy współczesnych tytułów prasowych, MODA JĘZYKOWA W ANTROPONIMII: Renata Przybylska – Obiegowe formy imion – chaos czy system?, Agnieszka Myszka – Metaforyka przezwisk młodzieżowych, TEKST. ANALIZY I INTERPRETACJE: Małgorzata święcicka, Monika Peplińska-Narloch – Wzorzec gatunkowy podania a jego realizacja w języku studentów, Maria Wojtak – Wyspecjalizowany modlitewnik w analizie genologicznej, Mirosława Ampel-Rudolf – Schemat funkcjonalny tekstu. “Książka poniekąd kucharska” Joanny Chmielewskiej, Grażyna Filip, Maria Krauz – Obraz PIĘKNA i BRZYDOTY w “Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego, Alicja Jakubowska-Ożóg – “Widziałem Boga” – próba odczytania wiersza Wacława Oszajcy, Joanna Ozga – “Tam brzóz różowa kora i zieleń wesoła” – o funkcji epitetu w poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Stanisław Ożóg – Szkic do konterfektu żołnierza i ziemianina w twórczości Zbigniewa Morsztyna, Zenon Ożóg – Przemiany form modlitewnych w liryce ks. Jana Twardowskiego, Kazimierz Surowiec – Historiozofia Karola Bunscha.

Skip to content