[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   I Ewa Goczał „Miejsca zakreślone” w dialogu Sommera z Różewiczem. O mechani­zmach kontestacji i kontynuacji tradycji poetyckiej Krystian Maciej Tomala Klatka była tak długo zamknięta/ aż wylągl się w niej ptak. Próba wprowa­dzenia krytyki somatycznej do polonistyki szkolnej na przykładzie poezji Tadeusza Różewicza Roman Magryś Poezja w dobie politycznego przełomu. Kategoryzowanie rzeczywistości w pierwszym tomie Wierszy zebranych Jacka Podsiadły Alicja Jakubowska-Ożóg Wiersze o śmierci. Grzegorz Kwiatkowski Spalanie Jolanta Fiszbak „Poeta pamięta”. Przemysława Dakowicza hołd dla Żołnierzy Niezłom­nych   II Rafal Moczkodan Ćwierć wieku smakowania (?) zakazanego owocu – literatura emigracyjna a szkole średniej Gustaw Ostasz Nad fabułą Drogi donikąd Józefa Mackiewicza Anna Wzorek Bonifacy Miązek i jego liryka w edukacji polonistycznej Ewelina Górka Problemy literatury emigracyjnej na przykładzie korespondencji Jerzego Giedroycia z Witoldem Gombrowiczem   III Mirosław Czarnik Od martyrologii do aksjologii. Literatura wojny i okupacji w praktyce szkoły ponadgimnazjalnej Małgorzata Gajak-Toczek Holocaust na zajęciach ze studentami polonistyki. Refleksja aksjolo­giczna      Janusz Waligóra Alien na pokładzie! Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Keff – poemat późny, ale nie spóźniony   IV Bernadetta Żynis Puste miejsca (po) miłości. Kilka ujęć z literatury (Prus, Konwicki, Dehnel) Elżbieta Mazur „Wtedy to były czasy!” – mitologizacja świata przedstawionego w Madame Antoniego Libery Karolina Wawer Domknięcie nowoczesności. Pamięć, czas, tożsamość a Inny w twórczości Wiesława Myśliwskiego Artur Cembik „Już się nie mogę tego Chamowa wyprzeć…” czyli o Mironie Białoszewskim w szkole na nowo Indeks nazwisk

Skip to content