[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.2: Interpretacje – wartości – konteksty

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   I Paweł Sporek W poszukiwaniu sensu życia. Sunset LimitedCormaca McCarthy’ego jako dramat o ludzkim byciu w świecie Urszula Kopeć Językowo-kulturowy obraz miłości małżeńskiej i rodzinnej. Karol Wojtyła Przed sklepem jubilera Stanisław Dłuski Herbert w szkole. Etyka i aksjologia Jolanta Mazur-Fedak Problematyka aksjologiczna XX wieku na podstawie wierszy Czesława Miłosza. Propozycja modułu do kanonu w szkole średniej   II Agnieszka Kusz Wartościowanie kobiety w metaforach i porównaniach typu Kobieta to zwierzę na przykładzie twórczości Agnieszki Osieckiej Elżbieta Mazur O kobiecych trenach w szkole średniej (na przykładzie Białego rękopisu Anny Kamieńskiej i Requiem z ptakami Adriany Szymańskiej) Barnarda Majka Poetycka podróż w krainę snu Ludmiły Marjańskiej Anna Hajduk Ofiarowanie Izaaka – reinterpretacje biblijnej opowieści o Abrahamie – polskiej poezji współczesnej   III Małgorzata Krzysztofik Poezja śpiewana Jacka Kaczmarskiego w edukacji ponadgimnazjalnej. Wybór piosenek, metody, efekty kształcenia Ewelina Radion Audiosfera Karmazynowego poematu Jana Lechonia Paulina Osak świadomość językowa a interpretacja. Poezja neolingwistyczna w szkole – ciekawostka czy materiał interpretacyjny?   IV Grażyna Różańska Powieść Doroty Masłowskiej przyczynkiem do rozmowy polonisty z mło­dzieżą o młodzieży Piotr Kołodziej „Wyspa otoczona łódkami strachu”. Współczesna szkoła wobec współcze­snych problemów Dominik Borowski W poszukiwaniu literackich odniesień do lektur szkolnych… O próbie zestawiania tekstów kanonicznych z najnowszą literaturą dla młodzieży – projekt dydaktyczny Indeks nazwisk

Skip to content