[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie. Studium socjologiczno-pastoralne

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Praca ks. Witolda Jedynaka stanowi poważny wkład do literatury z zakresu socjologii miasta, socjologii religii, a także teologii pastoralnej […]. Zapełnia lukę w literaturze socjologicznej dotyczącej Rzeszowa i stanowi z tej racji cenne uzu­pełnienie obrazu rzeczywistości podkarpackiej „metropolii”. Stąd też publikacja książkowa znajdzie wielu czytelników profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Może stanowić również wzór do tego, jak w publikacjach socjologicznych ujmować problem obecności kościoła, jego struktur, obiektów, a przede wszystkim ludzi wierzących w badanym środowisku.   Z recenzji ks. prof. dra hab. Stanisława Nabywańca

Autor tej monografii pragnie jak najwierniej przedstawić obraz poszczegól­nych parafii, uwzględniając ich specyfikę i lokalne realia, a także uwarunkowania historyczne. Stąd obraz każdej z przedstawionych w książce parafii jest jedyny i niepowtarzalny, mimo iż są one placówkami duszpasterskimi usytuowanymi w tym samym mieście […]. Książką zainteresują się nie tylko naukowcy zajmujący się profesjonalnie socjologią czy teologią pastoralną, jak również studiujący te dyscypliny, ale także miłośnicy historii najnowszej i historycy regionaliści inte­resujący się dziejami Rzeszowa i najbliższych okolic.   Z recenzji ks. prof. dra hab. Mariana Wolickiego

Spis treści:   Wstęp   Rozdział I Dynamika przemian urbanistycznych i demograficznych Rzeszowa a organizacja struktur parafialnych 1. Powstawanie dużego miasta 2. Potrzeby mieszkańców a organizacja parafii i rozwój budownictwa sakralnego   Rozdział II Socjologiczno-pastoralny obraz rzeszowskich parafii Organizacja struktur parafialnych i budowa infrastruktury Dynamika zmian ludnościowych w lokalnych społecznościach parafialnych Więź mieszkańców z parafią 3.1. Uczestnictwo w podstawowych praktykach religijnych 3.2. Przynależność do wspólnot religijnych i stowarzyszeń katolickich 3.3. świadczenia na rzecz parafii i wizyta duszpasterska   Rozdział III Parafie erygowane do roku 1946 Parafia św. Wojciecha i Stanisława (fara rzeszowska) Parafia św. Józefa (Rzeszów-Staromieście) Parafia św. Mikołaja (Rzeszów-Przybyszówka) Parafia św. Rocha (Rzeszów-Słocina) Parafia Matki Bożej śnieżnej (Rzeszów-Budziwój) Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Rzeszów-Zalesie)   Rozdział IV Parafie utworzone w latach 1947–1970 Parafia Matki Bożej Saletyńskiej (saletyni) Parafia Chrystusa Króla Parafia Matki Bożej Królowej Polski (cywilno-wojskowa) Parafia św. Huberta (Rzeszów-Miłocin) Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (bernardyni) Parafia świętego Krzyża   Rozdział V Parafie powstałe w latach 1971–1979 Parafia św. Józefa (Rzeszów-Zwięczyca) Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Rzeszów-Staroniwa) Parafia Najświętszego Serca Jezusowego (katedra rzeszowska) Parafia św. Józefa Kalasancjusza (Rzeszów-Wilkowyja) Parafia Matki Bożej Różańcowej Parafia Podwyższenia Krzyża świętego Parafia św. Judy Tadeusza   Rozdział VI Parafie erygowane w latach osiemdziesiątych Parafia Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes Parafia św. Michała Archanioła Parafia Miłosierdzia Bożego (Rzeszów-Biała) Parafia Opatrzności Bożej (salezjanie) Parafia świętej Rodziny Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana (Rzeszów-Załęże)   Rozdział VII Parafie utworzone po upadku komunizmu Parafia św. Jacka (dominikanie) Parafia św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara (Rzeszów-Pobitno) Parafia bł. Karoliny Kózki Parafia św. Królowej Jadwigi Parafia Matki Bożej Częstochowskiej   Zakończenie   Bibliografia   Summary   Résumé   Table of Contents   Table des matières

Skip to content