[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa i Krakowa na przełomie XIX i XX wieku

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Rozdział I: Pierwsze kontakty z Akademią Umiejętności w Krakowie 1.1. Akademia Umiejętności 1.2. Pomoc w uzyskaniu archiwalnej aplikantury 1.3. Publikacja rozprawy doktorskiej   Rozdział II: Początki bliższej współpracy 2.1. Wsparcie dla Bibliografii historii polskiej 2.2. Komisja Historii Sztuki 2.3. Grono Lwowskie Komisji Historycznej   Rozdział III: Od członkostwa korespondencyjnego do czynnego 3.1. Obowiązki recenzenta 3.2. Wystąpienia na posiedzeniach wydziału i zjazdach 3.3. Członkostwo rzeczywiste Akademii Umiejętności i nowe inicjatywy wydawnicze 3.4. „Encyklopedia polska”   Rozdział IV: Dalsza aktywność 4.1. Uczniowie i Akademia 4.2. Bolesław Ulanowski i sprawa zakupu zbiorów z Ruska 4.3. Udział w pracach Polskiej Akademii Umiejętności   Zakończenie   Bibliografia   Aneks: Wybór dokumentów i korespondencji w sprawach AU/PAU  Indeks nazwisk

Skip to content