[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918–1939)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp    Rozdział I. Tradycje historiograficzne  Lwowa   Rozdział II. Zaplecze instytucjonalne w latach 1918–1939 1. Uniwersytet Jana Kazimierza i inne uczelnie 2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich i inne biblioteki naukowe 3. Archiwa 4. Muzea 5. Polskie Towarzystwo Historyczne i inne towarzystwa naukowe   Rozdział III. Statystyczny obraz środowiska 1. Liczebność środowiska i jego struktura demograficzna 2. Struktura narodowościowa 3. Pochodzenie terytorialne i społeczne 4. Wykształcenie 5. Stopnie naukowe 6. Struktura zawodowa 7. Poglądy i postawy polityczne   Rozdział IV. Zainteresowania twórcze 1. Zakres przestrzenny 2. Okresy historyczne 3. Dziedziny badań   Rozdział V. Gehenna lat 1939–1944 i powojenne rozproszenie 1. Wojna i okupacja 2. Poza Lwowem   Zakończenie   Bibliografia   Wykaz historyków objętych zestawieniem statystycznym   Spis tabel i wykresów   Indeks nazwisk  Aneks

Skip to content