[wcas-search-form]

19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 2, Kultura – Sztuka – Edukacja. Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wstęp Вступ Introduction Kultura, sztuka, edukacja – wzajemne przenikanie Культура, мистецтво, освiта – взаємопроникнення Culture, art, education – cross fading Aleksandra Mach, Kultura w edukacji – implikacje pedagogiczne Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Proces edukacji artystycznej poprzez dialog i wartości Teresa Piątek, Przybliżanie dzieci do sztuki i rozwijanie ich świadomości własnej przestrzeni kulturowej Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Analiza twórczej ekspresji dziecka w aspekcie rozwojowym Pavel Sochor, Art, disability and culture – the origin of the disabled artist Magda Urbańska, Sztuka reklamowa jako obszar kreowania i modyfikowania ról kobiecych i męskich Sztuka i jej wymiar terapeutyczny Мистецтво i його терапевтичний вимiр Art and its therapeutic dimension Oлена Вознесенська, Арт-терапія на Україні: стан і перспективи розвитку Зоряна Ленів, Cоціокультурні аспекти та концептуалізація застосування арт-терапії у процесі підготовки українських педагогів нової генерації Marta Uberman, Plastyczne „zdarzenia ekspresyjne” elementem terapii przez sztukę dziecka Agnieszka Łaba, O społecznym funkcjonowaniu dziecka z autyzmem w aspekcie oddziaływań arteterapeutycznych Monika Hippe, O metodach pomiarów skutków terapii muzyką Teresa Mazepa, Zastosowanie metod i technik muzykoterapeutycznych u dzieci w wieku przedszkolnym na Ukrainie Любов Сав’як, Роксоляна Призванська, Наталія Дрібнюк, Застосування логоритміки як виду інтерактивної музикотерапії з психокорекційною метою: практичний аспект Ольга Кебас, Танцювально-рухова терапiя сьогодення та майбутнього Олександр Плахотнюк, Хореографічні заняття у групах дітей з фізичними

Skip to content