[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 4, Eros w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Eros w moralności i kulturze. Etyka seksualna a estetyka   Wprowadzenie: Eros w moralności i kulturze. Etyka seksualna a estetyka (Grze­gorz Grzybek) Introduction: Eros in morality and culture. Sexual ethics versus aesthetics (Grze­gorz Grzybek) Vasil Gluchman, Etika a morálka manľelstva a rodiny starých Slovanov Grzegorz Grzybek, Radosław Malikowski, Between the ability to love some­one and sexual morality. Ideas of female students versus life ethos of a fe­male Mira Malczyńska-Biały, Trade-in for a better model: “goods” not in accordance to the contractual agreement Tatiana Maciejewska, Corporality – Aesthetics – Sexuality. Sexuality of Men Ex­ercising at the Gym Anna Steliga, The body “dressed” in art. The value of physical experience in contemporary visual arts Maria Łukaszek, Prisoners vis-à-vis partnership sexual norm Maria Pleskaczyńska, Eros and Forgiveness. The Issue of Forgiveness in Rela­tionship and Marriage   Sacrum i profanum w kulturze – Sacrum e profanum в культурі   Вступне слово (Тарас Дубровний) Izolda Topp, Między sacrum a profanum. O kulturowych wędrówkach Trzech małp z Nikko Olesya Bilas, The Interaction of “Sacred and Folk” in the Music of Victor Kaminsky to the Play “Marusya Churai” Based on the Novel by Lina Kostenko Anna Shvets, Sacra Nova w kontekście postmodernizmu. Spojrzenie kompozy­torskie Włodzimierz Pasicznyk, Profesjonalne i amatorskie podejścia do badań mu­zycznego folkloru Łemkowszczyzny Emilia Bernacka-Głowala, Religious Motives in the Polish Songs of Lviv Com­posers of the Nineteenth – Early Twentieth Centuries     Contents   Eros in morality and culture. Sexual ethics versus aesthetics   Introduction: Eros in morality and culture. Sexual ethics versus aesthetics (Grze­gorz Grzybek) Vasil Gluchman, Ethics and morality of marriage and family of old Slavs Grzegorz Grzybek, Radosław Malikowski, Between the ability to love some­one and sexual morality. Ideas of female students versus life ethos of a fe­male Mira Malczyńska-Biały, Trade-in for a better model: “goods” not in accordance to the contractual agreement Tatiana Maciejewska, Corporality – Aesthetics – Sexuality. Sexuality of Men Ex­ercising at the Gym Anna Steliga, The body “dressed” in art. The value of physical experience in con­temporary visual arts Maria Łukaszek, Prisoners vis-à-vis partnership sexual norm Maria Pleskaczyńska, Eros and Forgiveness. The Issue of Forgiveness in Rela­tionship and Marriage   The sacred and the profane in culture   Preface (Taras Dubrovnyy) Izolda Topp, Between sacrum and profanum. On cultural migrations of Three monkeys from Nikko Olesya Bilas, The Interaction of “Sacred and Folk” in the Music of Victor Kamin­sky to the Play “Marusya Churai” Based on the Novel by Lina Kostenko Anna Shvets, Sacra Nova in the context of postmodernism: a composer’s look Włodzimierz Pasicznyk, Professional and Amateur Approaches to Studying the Musical Folklore of Lemkivshchyna Emilia Bernacka-Głowala, Religious Motives in the Polish Songs of Lviv Com­posers of the Nineteenth – Early Twentieth Centuries

Skip to content