[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 5, Rodzina – kultura – wychowanie. Uwarunkowania i konteksty

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wstęp   Anna Boguszewska, Motyw rodziny i dziecka w europejskiej kulturze malarskiej   Олена Квас, Надія С котна, Проблема аналізу дитячої картини світу в соціальній психології дитинства   Wiesław Setlak , Procesy sekularyzacyjne jako zagrożenie i wyzwanie dla tradycyjnej rodziny   Monika Miczka-Pajestka, Problem odpowiedzialności a wychowanie do wielokulturowości. Filozoficzne i antropologiczne aspekty myślenia o odpowiedzialnym podmiocie i wychowaniu do wielokulturowości   Marian Zdzisław Stepulak, Konflikt małżeński u osób ubiegających się o orzeczenie nieważności małżeństwa w trybunale kościelnym w świetle psychologicznej analizy ekspertyz sądowych   Leokadia Szymczyk, Wychowanie seksualne małego dziecka zadaniem rodziców i placówek przedszkolnych   Zbigniew Chodkowski, Determinanty wzmacniające rodzinę w opiniach studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego   Sabina Lucyna Zalewska, źródła samotności w narracjach i doświadczeniach małżeńskich. Prezentacja wyników badań   Magdalena Gadamska, Opinie studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat wychowania przez rodzeństwo   Piotr Czech, Rodzina wobec aktualnych niebezpieczeństw a uwarunkowania wsparcia instytucjonalnego pomocy społecznej   Krzysztof Jamroży, Magdalena Gadamska, Propozycje wsparcia pedagogicznego i społecznego w kontekście wybranych problemów rodzin wielodzietnych   Mirosław Rucki, Grzegorz Krawiec, Uwzględnienie działania Boga w edukacji prorodzinnej na przykładzie rekolekcji RCS   Maria Kwiek, Grzegorz Krawiec, Modlitwa zawierzenia jako program formacji Ruchu Czystych Serc   Paulina Dubiel-Zielińska, Piotr Zieliński, Choroba i niepełnosprawność dziecka jako czynnik spajający rodzinę w kontekście doświadczeń rodzeństwa pełnosprawnego   Janusz Kawa, Problemy w funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – badania własne. Między teorią a praktyką   Lilia Vovk, Дитячо-батьківські відносини в неповній сім’ї як соціально-психологічна проблема

Skip to content