[wcas-search-form]

12.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    Należy sądzić, że książka Doroty Karkut będzie budzić uzasadnione zainteresowanie wśród potencjalnych adresatów: badaczy problemu, nauczycieli polonistów i studentów z kilku co najmniej powodów. Po pierwsze, jest przykładem wyboru aktualnej tematyki badaw­czej. Nadal istnieje potrzeba wypracowania skutecznych narzędzi do włączenia w obręb przedmiotu język polski sztuk wizualnych. Mono­grafia D. Karkut przynosi wnikliwą i dobrze udokumentowaną analizę uczniowskich odczytań utworów literackich i obrazów, co może być inspiracją do kolejnych poszukiwań. Po drugie, upomina się autorka o docenienie przeżycia estetycz­nego jako fundamentu budowania osobowości i rozumienia świata w procesie edukacji i wychowania. Po trzecie, przywraca współczesnej dydaktyce stanowiska nieco już zapomniane, ale ciągle jeszcze aktualne: Szumana, Kridla, Słodkow­skiego i pokazuje ich wartość dla współczesnej edukacji. W ten sposób wpisuje swoje dokonania w tradycję dyscypliny. Po czwarte, przedstawia skondensowaną, a także rzetelną analizę i klasyfikację uczniowskich postaw odbioru wobec sztuki i popiera ją wypowiedziami uczniowskimi. Po piąte, prowokuje do nieustannego ponawiania namysłu nad miejscem i rolą sztuk wizualnych w edukacji polonistycznej.   Z recenzji dr hab. prof. UAM Beaty Gromadzkiej

Spis treści:   Wprowadzenie   Rozdział I Dzieło sztuki plastycznej w jego związkach z literaturą   Rozdział II Podstawy odbioru literatury i malarstwa   Rozdział III Główne kierunki refleksji nad wiązaniem malarstwa z literaturą w edukacji polonistycznej   Rozdział IV Malarstwo na lekcjach języka polskiego 1. Problematyka i przebieg badań empirycznych 2. Warunki realizacji koncepcji programowej wiązania malarstwa z literaturą 3. Problematyka spotkania literatury z malarstwem w doświadczeniach odbioru uczniowskiego 4. Rola kontekstów malarskich w kształceniu sprawności językowej   Wnioski z badań – zakończenie   Bibliografia   Aneks I. Arkusz obserwacyjny lekcji języka polskiego II. Ankieta dla nauczycieli języka polskiego w szkołach średnich III. Ankieta dla uczniów szkół średnich IV. Wiersze i obrazy uwzględnione w badaniach

Skip to content