[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Mediacje w pracy socjalnej

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wprowadzenie   Rozdział I Praca socjalna – istota, formy i specyfika 1. Rozróżnienia terminologiczne: polityka społeczna, pomoc społeczna, praca socjalna 2. Cele i funkcje pracy socjalnej 3. Podstawowe metody pracy socjalnej 3.1. Metoda indywidualnego przypadku 3.2. Metoda grupowa 3.3. Metoda organizowania środowiska lokalnego 3.4. Empowerment 4. Zawody w zintegrowanym modelu pomocy w pracy socjalnej   Rozdział II Komunikacja i konflikt 1. Kompetencje komunikacyjne 2. Istota konfliktu 2.1. źródła konfliktów 2.2. Dynamika konfliktów 3. Rodzaje konfliktów 4. Funkcja konfliktów 5. Sposoby radzenia sobie z konfliktem   Rozdział III Mediacja 1. Istota mediacji – mediacja na tle innych metod pracy z konfliktem 2. Mediacja w Polsce 3. Osoba mediatora 4. Zasady mediacji 5. Struktura mediacji 6. Komunikacja w mediacji 7. Znaczenie mediacji   Rozdział IV Mediacja jako metoda pracy socjalnej 1. Pracownik socjalny w roli mediatora 2. Mediacja jako jedna z umiejętności pracy socjalnej 3. Struktura mediacji w pracy socjalnej   Zakończenie   Bibliografia   Załączniki

Skip to content