[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    Spis treści 1. Wstęp 1.1. Metody dyskryminacyjne w krajowej literaturze przedmiotu – kwestie kontrowersyjne i polemiczne 1.2. Czy zagraniczne modele dyskryminacyjne zachowują wiarygodność w polskich uwarunkowaniach gospodarczych? 1.3. Okres zachowania wiarygodności diagnostycznej przez metody dyskryminacyjne 1.4. Modele dyskryminacyjne a specyfika branżowa badanych przedsiębiorstw 1.5. Próba unifikacji terminologicznej wskaźników analizy finansowej 2. Metodyczne aspekty konwersji bilansu i rachunku wyników do celów analitycznych 3. Metodyczne aspekty konstrukcji wskaźników analizy finansowej 3.1. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników płynności finansowej 3.1.1. Niekonsekwencje w klasyfikacji wskaźników płynności finansowej 3.1.2. Niekonsekwencje terminologiczne wskaźników płynności finansowej 3.1.3. Niekonsekwencje definicyjne wskaźników płynności finansowej   3.1.4. Niekonsekwencje i kontrowersje interpretacyjne wskaźników płynności finansowej 3.2. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników aktywności (sprawności gospodarowania) 3.3. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników rentowności 3.4. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników zadłużenia 4. Metoda Edwarda Altmana i jej modyfikacje 4.1. Metoda E. Altmana w krajowej literaturze przedmiotu – kontrowersje i kwestie sporne 4.2. Model Z–Score 4.3. Model Z’–Score 4.4. Model EM–Score 4.5. Modyfikacje modelu Altmana w literaturze zagranicznej 4.6. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody E. Altmana 4.6.1. Błędy i uproszczenia w konstrukcji pierwszej zmiennej modelu 4.6.2. Błędy i uproszczenia w konstrukcji drugiej zmiennej modelu 4.6.3. Błędy i uproszczenia w konstrukcji trzeciej zmiennej modelu 4.6.4. Błędy i uproszczenia w konstrukcji czwartej zmiennej modelu 4.6.5. Błędy i uproszczenia w konstrukcji piątej zmiennej modelu 4.6.6. Przykłady błędów w funkcji dyskryminacyjnej 4.6.7. Błędy i uproszczenia w wysokości progów niezagrożonej kondycji finansowej 4.6.8. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody E. Altmana w literaturze zagranicznej 4.6.9. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody E. Altmana w przykładach rozwiązań 4.6.10. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń modelu ZETA Score 4.6.11. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń modelu Altmana występujące w netografii 5. Metoda Elżbiety Mączyńskiej (Otto Jacobsa) 6. Metoda INE PAN 7. Metoda Jerzego Gajdki i Daniela Stosa 8. Metoda Doroty Hadasik 9. Metoda Artura Hołdy 10. Metoda Dariusza Wierzby 11. Metoda Mirosława Hamrola, Bartłomieja Czajki i Macieja Piechockiego 12. Metoda Małgorzaty Tymoszuk 13. Próby uwzględnienia specyfiki branżowej w modelach dyskryminacyjnych 13.1. Modele Roberta Jagiełło 13.1.1. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora „przemysł” 13.1.2. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z  sektora „budownictwo” 13.1.3. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z  sektora „handel” 13.1.4. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z  sektora „transport” 13.1.5. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora „usługi” 13.2. Model Katarzyny Wardzińskiej 13.3. Model Feliksa Wysockiego i Agnieszki Kozery 13.4. Model Marty Sukiennik 14. Próba uwzględnienia w modelach dyskryminacyjnych uwarunkowań makroekonomicznych i regionalnych działalności przedsiębiorstwa – modele Małgorzaty Kasjaniuk 14.1. Modele kondycji ekonomiczno-finansowej dla małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim 14.2. Modele kondycji ekonomiczno-finansowej dla małych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim 15. Próby weryfikacji wiarygodności diagnostycznej omówionych modeli dyskryminacyjnych 16. Zakończenie 17. Literatura 18. Spis tabel i rycin

Skip to content