[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych – perspektywa life-span (poradnik metodyczny)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   CZĘśĆ I Działania terapeutyczno-wspomagające w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością oraz ich rodziną   Krystyna Barłóg, Oddziaływania terapeutyczno-wspomagające w pedagogice specjalnej Joanna Leśniak, „Mieszkam Sam!” Niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną Ireneusz Marciniec, Pedagogiczne i psychoterapeutyczne formy wsparcia rodziny w kryzysie emocjonalnym Marzena Jakubek, Przedszkole „Promyk” szansą na harmonijny rozwój dziecka z niepełnosprawnością Klaudia Sabat-Zabłotni, Biblioterapia kobiet – ofiar przemocy   CZĘśĆ II Wybrane metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych   Aneta Lew-Koralewicz, Wybrane metody rozwijania samodzielności u uczniów z za-burzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście ich autonomii Katarzyna Ginalska-Połomska, Ewelina Ginalska-Rak, Praca z dzieckiem autystycznym. Metoda krakowska Natalia Kwoka, Metoda Ośrodków Pracy Marii Grzegorzewskiej w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – od tradycji ku współczesności Janusz Kawa, Metody pracy z uczniem zdolnym Katarzyna Król, Sensoplastyka i ruch kreatywny w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością Aleksandra Warcaba, Gabriela Nagórna, Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością Karolina Bieniarz, Alicja Elgass, Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi z niepełno-sprawnością

Skip to content