[wcas-search-form]

8.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi A. Serczykowi

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Tabula gratulatoria, Piotr Uruski, Wacław Wierzbieniec – Słowo o Jubilacie, Sylwester Czopek (Rzeszów) – Kilka uwag na temat sytuacji kulturowej na ziemiach polskich we wczesnej epoce żelaza, Piotr Uruski (Sanok) – Chrzest księcia Włodzimierza, Antoni Mironowicz (Białystok) – Powstanie diecezji turowskiej, Stanisław Grodziski (Kraków) – Rozważania o unii w dawnej polskiej tradycji ustrojowej, Jerzy Motylewicz (Rzeszów) – Przywilej Stefana Batorego dla miasta Trembowli z 1576 roku, Maciej Franz (Poznań) – Od Zborowa do Hadziacza. Rozdroża myśli politycznej Bohdana Chmielnickiego, Janusz Kaczmarczyk (Kraków) – Szesnaście dni z życia Stanisława Kazimierza Bieniewskiego, ks. Marian Bendza (Lublin) – Synod w Zamościu 1720 r. jako przykład postępu latynizacji Ortodoksji, Zdzisław Budzyński (Rzeszów) – Stosunki polsko-rusko-ormiańskie na Podolu w świetle relacji unickich z lat 1758–1765. Krytyka podstawy źródłowej, Cezary Kuklo (Białystok) – Gospodarstwo chłopskie w dobrach plebańskich w dekanacie brasławskim w drugiej połowie XVIII w., Józef Półćwiartek (Rzeszów) – Formy organizacyjne rzemiosła wiejskiego w czasach nowożytnych, Janusz Tazbir (Warszawa) – Życie codzienne w czworakach, ks. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów) – Duchowieństwo greckokatolickiej diecezji przemyskiej w świetle schematyzmu z 1879 roku, Stanisław Stępień (Przemyśl) – Pierwszy (staro)Rusin profesorem historii Uniwersytetu Lwowskiego. Prof. Izydor Szaraniewicz (1829–1901) – sylwetka uczonego, Artur Kijas (Poznań) – Polscy uczeni na Uniwersytecie Noworosyjskim w XIX i na początku XX w., Mieczysław Tanty (Warszawa) – Stowarzyszenie Studentów Ukraińskich „Ruska Osnowa” w Wiedniu 1867–1873. Z dziejów panslawizmu i moskalofilstwa, Piotr Borek (Kraków) – Jana Białobockiego Odmiana postanowienia sfery niestatecznej kozackiej. Przyczynek do dziejów wierszowanej epiki historycznej, Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa–Białystok) – Alberto Vimina – autor Historii wojen domowych w Polsce, Eugeniusz Koko (Gdańsk) – Listy Feliksa Konecznego do Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1907–1915), Mariola Hoszowska (Rzeszów) – Najważniejsza monografia historyczna Ludwika Finkla (w 100-lecie druku Elekcji Zygmunta I), Janusz Polaczek (Rzeszów) – Między epopeją, wieszczbą a dumką. Tematy kozackie i ukraińskie w malarstwie polskim, Jadwiga Hoff (Rzeszów) – O zachowaniu się przy stole podczas uroczystości jubileuszowych i nie tylko. Norma obyczajowa w XIX wieku, Marceli Kosman (Poznań) – W blaskach pięćsetnej rocznicy. Obchody grunwaldzkie w Krakowie z 1910 r., Jan Sobczak (Olsztyn–Pułtusk) – Uroczystości rosyjskie z września 1912 r. w setną rocznicę bitwy pod Borodino, Mieczysław Wrzosek (Warszawa) – Ignacy Matuszewski jako oficer armii rosyjskiej i polskich formacji wojskowych w latach 1914–1918, Grzegorz Zamoyski (Rzeszów) – Ruska (Ukraińska) Szczadnycia w Przemyślu (1906–1913), Wacław Wierzbieniec (Rzeszów–Jarosław) – Społeczność ukraińska Dębna w pierwszej połowie XX wieku, Mieczysław Smoleń (Kraków) – Od białej do czerwonej Rosji. Państwo a społeczeństwo w perspektywie historycznej – próba analizy, Stanisław Kulczycki (Kijów) – Комуністичні перетворення в Україні – рік 1920, Andrzej Nowak – Mocarstwa zachodnie wobec niepodległości Ukrainy – wiosna 1920, ks. Marian Radwan (Lublin) – Metropolita Sergiej i pułkownik Tuczkow, Przemysław Hauser – Polska opinia publiczna wobec kwestii przynależności państwowej Wilna w latach 1918–1920, Marian Stolarczyk – Z działalności PSL „Piast” w Wojniczu i okolicy w latach 1918–1925, Paweł Grata (Rzeszów) – Monopole skarbowe w życiu gospodarczym ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, Włodzimierz Bonusiak (Rzeszów) – Stanica ukraińska w Kaliszu w latach 1924–1939, Urszula Anna Pawluczuk (Białystok) – Monaster świętej Trójcy w Dermaniu w II Rzeczypospolitej, Grzegorz Motyka (Warszawa) – Roman Szuchewycz a „antypolska akcja” UPA, Jan Pisuliński (Rzeszów) – Dwa przesiedlenia – próba porównania, Katarzyna Jamka (Kraków) – Dwie książki o Franciszku Chrapkiewiczu, Erhard Cziomer (Kraków) – Strategia i taktyka RFN w polityce wschodniej i niemieckiej w latach 1969–1973, Andrzej Chwalba (Kraków) – 20 lat niepodległej Ukrainy 1989–2009, Damian Knutel (Rzeszów) – Rada Najwyższa Ukrainy w latach 1990–2010, Andrzej Bonusiak (Rzeszów) – O wizji ukraińskiego środowiska polonijnego słów kilka.

Skip to content