[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. świadomość historyczna uczniów jako przedmiot badań
1. Kluczowe pojęcia
2. Problematyka badawcza
3. Organizacja i przebieg badań
ROZDZIAŁ II. Związki literatury i historii
1. Wyznaczniki i oblicza pisarstwa historycznego
2. Dzieło literackie jako źródło historyczne
ROZDZIAŁ III. Koncepcje edukacji historycznej w perspektywie integracji języka polskiego i historii
1. Humanistyczna dydaktyka historii
2. Konteksty historyczne w nauczaniu języka polskiego
ROZDZIAŁ IV. Kształcenie historyczne w strukturze programów i podręczników do języka polskiego i historii
1. Związki literatury i historii w programach nauczania języka polskiego
2. O historycznych kontekstach w podręcznikach do języka polskiego
2.1. Podręczniki jako narzędzie kształcenia świadomości historycznej uczniów
2.2. Problematyka aksjologiczna podręczników
2.3. Miejsce Sienkiewicza jako autora powieści historycznych w programach i podręcznikach szkolnych
3. Treści polonistyczne w podręcznikach historii
ROZDZIAŁ V. Zainteresowania historyczne młodzieży
ROZDZIAŁ VI. Czytanie książek historycznych przez młodzież
1. Doświadczanie historii w lekturze objętej rygorami szkolnego przymusu
2. Sienkiewicza lekcja historii 3. Literackie obrazy heroizmu w świadectwach II wojny światowej
ROZDZIAŁ VII. Kształcenie świadomości historycznej na lekcjach języka polskiego
1. świadomość historyczna uczniów
2. Postacie historyczne jako wzorce osobowe w odbiorze uczniów
3. Nauczyciel języka polskiego wobec historii
4. Uwarunkowania kształcenia nauczycieli języka polskiego i historii
4.1. Przygotowanie studentów polonistyki do integracji literatury i historii
4.2. Scalanie treści kształcenia na studiach historycznych
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Nota wydawnicza

Skip to content