[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Mieszkańcy powiatu mieleckiego wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Aktualnie, gdy zjawisko przestępczości zaczęło osiągać coraz większe rozmiary, wiele samorządów terytorialnych decyduje się, wspólnie z policją i mieszkańcami, na prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie jej przeciwdziałania.Praca „Mieszkańcy powiatu mieleckiego wobec bezpieczeństwa lokalnego” składa się z czterech rozdziałów, wstępu, zakończenia i aneksu, w którym umieszczono wzór ankiety, jaką wypełniali respondenci. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono pojęcie społeczności lokalnej, określono społeczne poczucie bezpieczeństwa, a także podano, jak można przeciwdziałać przestępczości. Autor omówił cel i zakres badań na temat bezpieczeństwa jakie przeprowadzono w powiecie mieleckim. Ukazano również charakterystykę badanej populacji. Na końcu omówiono wyniki badań z roku 2004 (poszczególne efekty ankiet zawarto w licznych wykresach).Niniejsza praca jest kontynuacją badawczego przedsięwzięcia, jakie prowadzone było w 2000 roku w powiecie mieleckim. Może być podstawą do dalszych badań i dyskusji na temat społecznego poczucia bezpieczeństwa, albo też społecznego poczucia zagrożenia przestępczością w społecznościach lokalnych. Jest to jedna z nielicznych publikacji tego typu w Polsce. Rekomendować ją można dla samorządów wszystkich szczebli i komend policji.

Skip to content