[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992–2011). Wybrane zagadnienia

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:     Wykaz skrótów   Wstęp   Rozdział I Migracje Polaków do krajów unijnej piętnastki 1.1. Wyjazdy po 1945 roku 1.2. Migracje w latach 1989–2004 1.3. Mobilność poakcesyjna 1.4. środowiska polskie   Rozdział II Migracyjna rzeczywistość 2.1. Prawa migrujących pracowników 2.2. Jaka praca i dla kogo? 2.3. Skromnie żyć, by jak najwięcej zarobić? 2.4. „Ci Inni”   Rozdział III Życie społeczne migrantów polskich 3.1. Kluby, związki, stowarzyszenia 3.2. Kultura nie tylko amatorska 3.3. Edukacja 3.4. Duszpasterstwo migracyjne i jego rola w życiu imigrantów   Rozdział IV Obraz polskiego migranta 4.1. Dlaczego i po co wyjeżdżają? 4.2. Adapacja, integracja, izolacja? 4.3. Stereotyp polskiego imigranta w nowym kraju   Zakończenie   Wykaz schematów, tabel i wykresów Schematy Tabele Wykresy   Wykaz wykorzystanych materiałów ¬ródła drukowane Raporty i ekspertyzy Opracowania i artykuły Artykuły prasowe Netografia Artykuły zamieszczone w Internecie Adresy wykorzystanych stron internetowych Inne   Indeks nazwisk  Summary

Skip to content