[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych („Ochr”) na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wykaz oznaczeń i wybranych określeń użytych w tekście 1. Czerwone surowce żelaziste w prehistorii 2. Terminologia, przedmiot i cel badań 3. Problemy badań pochodzenia czerwonych surowców żelazistych 4. Morfologia kryształów i wielkość krystalitów hematytu w świetle dotychczasowych badań przyrodniczych5. Morfologia kryształów i wielkość krystalitów hematytu w świetle dotychczasowych badań zabytków archeologicznych 6. Problemy badań (mikro)zabytków przetworzonych 7. Metody badań skał hematytonośnych i czerwonych (mikro)artefaktów żelazistych 8. Materiał z odsłonięć oraz hematyt syntetyczny 9. Materiał ze stanowisk 10. Postać krystaliczna hematytu jako cecha dystynktywna. Przegląd skał hematytonośnych różnego pochodzenia11. Wielkość krystalitów hematytu jako cecha dystynktywna. Przegląd skał hematytonośnych różnego pochodzenia12. Zwietrzeliny i ich skały macierzyste – porównanie pokroju hematytu i wielkości jego krystalitów13. Identyfikacja surowca skał utartych14. Cechy przegrzanych czerwonych surowców żelazistych 15. Zastosowanie uzyskanych wyników do rozwiązywania problemów związanych z czerwonymi (mikro)surowcami żelazistymi ze stanowisk archeologicznych – homogeniczność zespołów i pochodzenie surowca 16. Zastosowanie uzyskanych wyników do rozwiązywania problemów związanych z czerwonymi surowcami żelazistymi ze stanowisk archeologicznych – identyfikacja (mikro)artefaktów przepalonych 17. Zastosowanie uzyskanych wyników do rozwiązywania problemów związanych z czerwonymi surowcami żelazistymi ze stanowisk archeologicznych – przetworzenia (mikro)artefaktów różne od przepaleń 18. Wnioski 19. Aneks 20. Bibliografia 21. Summary

Skip to content