[wcas-search-form]

52.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Miłaś mi ziemio helwecka wspaniała. Motywy szwajcarskie w wierszach poetów polskich (z dodatkiem kilku fragmentów prozy poetyckiej). Antologia

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka dostępna na stronie Stowarzyszenia Literacko-Artystyczne „Fraza”

Zebrał i wstępem opatrzył Jan Wolski, projekt okładki: Marek Pokrywka, Wydawnictwo Bonus Liber, Biblioteka „Frazy”

Antologia stanowi swoiste uzupełnienie książki Szwajcaria w piśmiennictwie polskim od XIX wieku do czasów najnowszych (2019) i gromadzi łącznie blisko dwie setki rozmaitych tekstów lirycznych: od krótkich wierszy do obszernych poematów, dzięki czemu uświadamiamy sobie, jak długotrwała i wyrazista jest obecność Szwajcarii w liryce polskiej. Autor antologii przyjął założenie, by w doborze utworów nie kierować się ich wartością artystyczną, lecz jedynie treścią tj. tematyka bądź motywiką, gdyż ważne jest samo występowanie Szwajcarii w poezji polskiej jako przejaw jej literackiej atrakcyjności – dlatego obok nazwisk poetów niewątpliwie wybitnych pojawiają się nazwiska mniej znane, a czytelnik antologii ma niczym niezakłóconą możliwość śledzenia ewolucji wizji poetyckiej kraju Helwetów i dokonujących się synchronicznie przemian w zakresie form artystycznych liryki polskiej. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie na gruncie polskim.

z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Aleksandra Madydy

Skip to content