[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Mistrzowie gry na argumenty. Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdział pierwszy. Retoryczne, stylistyczne i pragmalingwistyczne sposoby i funkcje argumentowania
1. Teoria argumentacji a procesy wpływania na odbiorcę
2. Analiza argumentów jako metoda opisu specyfiki tekstów krytyki kulturalnej
3. Teksty krytyki kulturalnej i ich cechy gatunkowe oraz stylistyczne
Rozdział drugi. Nadawca tekstu krytyki kulturalnej w wykreowanych rolach semantycznych
1. Rola semantyczna krytyka oraz jej wykładniki językowe i stylistyczne
2. Role semantyczne Z. Kałużyńskiego jako nadawcy tekstów krytyki filmowej
3. Role semantyczne S. Treugutta jako nadawcy tekstów krytyki teatralnej
4. Role semantyczne Z. Bieńkowskiego jako nadawcy tekstów krytyki literackiej
Rozdział trzeci. Językowe, stylistyczne i pragmalingwistyczne wykładniki ekspresji w wypowiedziach krytyków tekstów kultury
1. Elementy leksyki i frazeologii potocznej
2. Innowacje słowotwórcze krytyków jako wyraz ekspresywności
3. Emocjonalizmy składniowe i interpunkcyjne
4. Dialogowość wypowiedzi krytycznej
Rozdział czwarty. Argumentowanie poparte autorytetem i jego rodzaje w dyskursie krytyka filmowego, teatralnego i literackiego
1. Argumentacyjna wypowiedź z autorytetu – wyznaczniki strukturalne i rozumienie
2. Autorytatywność różnych zespołów opiniotwórczych
3. Autorytet znawców w dziedzinie kultury
4. Autorytet własny krytyka
5. Klasyka literatury i sztuki jako autorytet per analogiam
6. Autorytatywność czynnika wewnętrznego
Rozdział piąty. Argument z porównania
1. Zakres pojęciowy argumentowania przez porównanie
2. Językowe wyznaczniki argumentu z podobieństwa
3. Przeciwieństwo jako przesłanka interpretacyjna
Rozdział szósty. Przyzwolenie w argumentowaniu, czyli użycie formuły uważam, że oraz jej kontekstowych ekwiwalentów
1. Bezpośredni wyraz hołdowania poglądom – uważam, że
2. Kontekstowe ekwiwalenty przyzwalania
3. My, czyli krytyk i czytelnik – wspólnota poglądów
Uwagi na zakończenie
Wykaz materiałów źródłowych i ich skrótów stosowanych w książce
Bibliografia
Summary

Skip to content