[wcas-search-form]

30.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Młoda Muzeologia II. Czytanie przeszłości. Materiały z Miedzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 21-22 kwietnia 2016 r.

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Słowo wstępne redaktora (Paweł Kocańda)   Albert Wydrzycki Mezolit Tyrolu i przyległych terenów Alp Wschodnich   Paulina Kowalczyk-Matys Obrządek pogrzebowy w grupie górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej jako materialny obraz kultury duchowej i przemian społecznych   Magdalena Kozicka „Nie ma historii bez dat” – możliwości modelowania bayesowskiego   Mateusz Gwardecki O bezpieczeństwie ontologicznym archeologii   Łukasz śpiewla Grodziska wczesnośredniowieczne z VIII-X w. na obszarze województwa podkarpackiego. Badania archeologiczne i co dalej? Prezentacja podejścia badacza i przeciętnego człowieka do zabytkowego obiektu na wybranych przykładach   Patryk Banasiak Znaleziska belemnitów z wczesnośredniowiecznego Kałdusa. Antropologia kulturowa i jej znaczenie w interpretowaniu i zastosowaniu metod badawczych w archeologii   Jacek Kiszczak Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Rynku w Krasnymstawie – wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2007-2008   Anna Kubicka, Patrycja Amrozińska Skóra w służbie człowiekowi – skórzane dodatki do stroju w średniowieczu   Ewelina Kolebuk „Stamtąd czekaj szczęśliwości, gdzie twych przodków leżą kości…”, czyli rzecz o archeologicznym podłożu tożsamości współczesnych narodów   Jadwiga Olbrot, Barbara Zając, Maciej Wacławik Z archeologią na ty!, czyli o ochronie dziedzictwa kulturowego przez edukację   Rafał Marek Pronoetes w majątkach Apionów w perspektywie prawnej i społecznej   Zuzanna Opielowska-Nowak 0 poszukiwaniu tradycji: Wyspy Brytyjskie i spuścizna celtycka   Grzegorz Trafalski Dziedzictwo kulturowe w heraldyce samorządowej na przykładzie herbów gmin powiatów Mazowsza Zachodniego   Katarzyna Byrska Co można wyczytać z fasady krakowskiej kamienicy?   Marta Raczyńska-Kruk Przedmioty w terenie, czyli etnograficzna refleksja archeologa. O biografiach pamiątek rodzinnych   Emilia Habecka Geneza i rozwój wiatraków typu paltrak na ziemiach polskich   Monika Stobiecka Zwrot ku rzeczom – zwrot w muzeach?   Agata Lizak Czy potrzebne są nowe formy ochrony zabytków? Wybrane uwagi w kontekście utworzenia Listy Skarbów Dziedzictwa   Anna Słupianek Współczesne problemy w zarządzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego Indian Ameryki Północnej na przykładzie Południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych   Ilustracje

Skip to content