[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Młody menedżer w Europie. Wyzwania XXI wieku

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Menedżer jest jednym z najważniejszych pracowników przedsiębiorstwa. Wyróżnikami jego pracy są specyficzne funkcje, które pełni w organizacji. Menedżer, chcąc skutecznie zarządzać organizacją, winien umieć rozwiązywać złożone problemy związane z jej funkcjonowaniem. Powinien także posiadać podstawowe umiejętności  podejmowania decyzji oraz negocjacji. Są one niezwykle istotnym składnikiem kwalifikacji zawodowych każdego menedżera i stanowią jego profil osobowy. Menedżerowie tworzą organizacje, zachęcają wszystkich do działania w imię wspólnych interesów. We współczesnym świecie potrzebna jest więc taka filozofia kierowania karierami młodych ludzi, by wyrośli na menedżerów na miarę XXI w. Nie wyklucza to tego, że ludzie ci powinni stale podnosić swoje kompetencje. Menedżer musi dostosować się do sytuacji, gdyż sztuka zarządzania jest nie tylko grą ekonomiczną, lecz również psychologiczną. Od przyszłych menedżerów wymaga się przedsiębiorczości i umiejętnego wykorzystania szerokich możliwości oferowanych przez rynek, a w obecnych czasach także przez Unię Europejską. Młodzi ludzie powinni mieć odwagę łamać stereotypy i śmiało, z otwartością  spoglądać w przyszłość. Do tego potrzeba jednak ciągłej aktualizacji nabytej wiedzy. Przed współczesnymi menedżerami jawi się wiele szans, ale i wiele zagrożeń. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne i praktyczne wyznaczniki kształtujące profil menedżerów w XXI wieku. Podjęta tematyka jest ciągle aktualna i ze względu na szerokie możliwości analizy nie jest jeszcze rozpoznana do końca. Niniejsza publikacja podejmuje próbę przedstawienia różnych aspektów związanych z kształceniem menedżerów w Europie i stanowi głos w toczącej się dyskusji.

Skip to content