[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec życia w małżeństwie i rodzinie

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Niepełnosprawność intelektualna – ujęcie psychopedagogiczne
1. Niepełnosprawność intelektualna – aspekty terminologiczno definicyjne
2. Podstawowe zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej
3. Istota niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim
ROZDZIAŁ II. Małżeństwo i rodzina w kontekście niepełnosprawności – wybrane zagadnienia
1. Funkcjonowanie małżeństwa i rodziny
2. Rewalidacyjna funkcja rodziny
ROZDZIAŁ III. Problematyka seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w społecznej perspektywie
2. Edukacyjny wymiar seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
3. Małżeństwo i rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną
ROZDZIAŁ IV. Perspektywy życiowe u progu dorosłości
1. Aspiracje a oczekiwania – relacja kategorii i wyjaśnienia terminologiczne
2. Uwarunkowania aspiracji
3. Plany, cele życiowe i aspiracje młodzieży – przegląd badań
ROZDZIAŁ V. Psychospołeczne wyznaczniki oczekiwań wobec życia w małżeństwie i rodzinie osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Wartość i wartościowanie
1.1. Pojęcie wartości i wartościowania
1.2. Biopsychiczne uwarunkowania preferencji wartości
1.3. Klasyfikacja wartości
1.4. Wartości osób z niepełnosprawnością intelektualną – z badań końca drugiej połowy XX wieku
2. Spostrzeganie siebie i innych ludzi
2.1. Spostrzeganie siebie
2.2. Spostrzeganie społeczne
2.3. Spostrzeganie siebie i innych ludzi przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – z badań końca drugiej połowy XX wieku
3. Przystosowanie psychospołeczne
3.1. Wyjaśnienia terminologiczne
3.2. Proces socjalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.3. Przystosowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – z badań końca drugiej połowy XX wieku
ROZDZIAŁ VI. Oczekiwania wobec życia w małżeństwie i rodzinie badanych osób z niepełnosprawnością intelektualną – analiza porównawcza
1. Charakterystyka badanej populacji oraz terenu badań własnych
2. Oczekiwania wobec małżeństwa badanych osób – badania własne
3. Oczekiwania wobec rodziny badanych osób – badania własne
4. Plany i dążenia związane z życiem osobistym i rodzinnym młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – inne badania
ROZDZIAŁ VII. Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – analiza porównawcza
1. Preferencje wartości osób z niepełnosprawnością intelektualną – badania własne
2. Preferencje wartości osób z niepełnosprawnością intelektualną – inne badania
3. Spostrzeganie siebie i innych ludzi przez badane osoby – badania własne
4. Spostrzeganie siebie i innych ludzi przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – inne badania
5. Przystosowanie psychospołeczne badanych osób – badania własne
6. Przystosowanie psychospołeczne badanych osób – inne badania
ROZDZIAŁ VIII. Zależności między funkcjonowaniem psychospołecznym a oczekiwaniami wobec życia w małżeństwie i rodzinie
1. Zależność między oczekiwaniami wobec małżeństwa a funkcjonowaniem psychospołecznym badanych osób – badania własne
1.1. Zależność między oczekiwaniami wobec małżeństwa a wartościami badanych osób
1.2. Zależność między oczekiwaniami wobec małżeństwa a spostrzeganiem siebie i innych ludzi przez badane osoby
1.3. Zależność między oczekiwaniami wobec małżeństwa a przystosowaniem psychospołecznym badanych osób
2. Zależność między oczekiwaniami wobec rodziny a funkcjonowaniem psychospołecznym badanych osób
2.1. Zależność między poziomem oczekiwań wobec przyszłej rodziny a wartościami badanych osób
2.2. Zależność między oczekiwaniami wobec przyszłej rodziny a spostrzeganiem siebie i innych ludzi przez badane osoby
2.3. Zależność między oczekiwaniami wobec przyszłej rodziny a przystosowaniem psychospołecznym badanych osób
3. Uwarunkowania oczekiwań wobec życia w małżeństwie i rodzinie osób z niepełnosprawnością intelektualną w refleksji pedagogicznej – inne badania
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content