[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Prof. Henryk Cimek należy do grupy historyków i politologów polskich, którzy od lat siedemdziesiątych XX w. swoje badania skon­centrowali na rewolucyjnym ruchu robotniczym i chłopskim, również w aspekcie międzynarodowym. Jego prace, w których nie unikał tema­tów kontrowersyjnych i polemicznych, zawsze były oparte na wszech­stronnym materiale źródłowym i świadczyły o dużej erudycji Autora. Głównym powodem napisania tej książki była konstatacja Profesora, że dotąd nie powstała monografia, w której przedstawiono by obraz mniejszości narodowych w polskim ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, co wynika z faktu, że przez cały okres działalno­ści KPP i KZMP członkowie wywodzący się z mniejszości narodowych stanowili większość.. Praca została oparta na bardzo solidnej bazie źródłowej. Autor wykorzystał źródła krajowe AAN, CA MSW, archiwa wojewódzkie, jak i zagraniczne (RGA), źródła prasowe, opublikowane dokumenty, wydaw­nictwa statystyczne, wspomnienia oraz bogatą literaturę przedmiotu. Na pozytywne podkreślenie zasługuje język, styl i formułowanie wniosków..   Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Emila Horocha    Spis treści: Wstęp, Rozdział I: Ruch rewolucyjny w okresie kształtowania granic i ustroju Polski (1918–1923): Skład narodowościowy ludności Polski w latach 1921–1931, Powstanie KPRP i pierwsze lata jej działalności. Komuniści polscy w Rosji Radzieckiej, Ruch komunistyczny na Górnym śląsku i na Kresach Wschodnich. Utworzenie ZMK w Polsce, Rozdział II: Próby pozyskania przez komunistów sojuszników wśród chłopów i mniejszości narodowych (1924–1926): Powstanie pierwszych legalnych partii rewolucyjnych: NPCh, BWR Hromady i Sel-Robu, Utworzenie Komunistycznej Frakcji Poselskiej i Bloku Robotniczego-Chłopskiego w sejmie, Wpływy organizacyjne KPRP, KPZB i KPZU, Rozdział III: Szczytowa faza rozwoju legalnych organizacji rewolucyjnych (1926–1930): Wpływy NPCh, BWR Hromady, Sel-Robu i PPS-Lewicy, Działalność ZLCh „Samopomoc” i Sel-Robu Jedności, Udział partii rewolucyjnych w wyborach parlamentarnych, Wpływy organizacyjne KPP i ZMK w Polsce, Rozdział IV: W warunkach nasilających się represji (1931–1934): Delegalizacja PPS-Lewicy, ZLCh „Samopomoc” i Sel-Robu Jedności, Schyłkowy okres działalności legalnych organizacji rewolucyjnych, Wpływ likwidacji legalnych partii rewolucyjnych na rozwój organizacyjny KPP, KPZB, KPZU i KZMP, Rozdział V: W okresie walki o front ludowy: Strategia antyfaszystowskiego frontu ludowego i jej realizacja, Wpływy organizacyjne KPP, KPZB, KPZU i KZMP oraz ich skład narodowościowy, Rozwiązanie KPP, Zakończenie, Spis tabel, Bibliografia, Indeks osób.

Skip to content