[wcas-search-form]

39.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Modelowanie transgranicznych aspektów rozwoju terytorialnego. Studium przypadku – województwo podkarpackie i obwód lwowski

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp

Rozdział 1. Rozwój gospodarczy w wymiarze przestrzennym
1.1. Geneza teorii rozwoju i wzrostu gospodarczego – wybrane aspekty
1.2. Rozwój oparty na wiedzy
1.2.1. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy
1.2.2. Kapitał intelektualny i kapitał społeczny jako istotne czynniki rozwoju
1.3. Wiedza i przestrzeń – regiony uczące się
1.4. Główne nurty teoretyczne w ekonomii regionalnej
Rozdział 2. Specyfika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych
2.1. Pojęcie i delimitacja obszarów transgranicznych
2.2. Ocena sytuacji demograficznej
2.3. Skala przepływów transgranicznych
2.4. Klastry transgraniczne jako forma wspierania rozwoju
2.5. Znaczenie transferów prywatnych w gospodarstwach domowych – analiza porównawcza
Rozdział 3. Syntetyczna ocena rozwoju jednostek przestrzennych na obszarach transgranicznych
3.1. Wykorzystanie narzędzi wielowymiarowej analizy danych
3.1.1. Mierniki kompleksowe
3.1.2. Analiza skupień
3.2. Kapitał społeczny a społeczeństwo informacyjne
3.3. Ocena kapitału terytorialnego
Rozdział 4. Subiektywne i obiektywne aspekty jakości życia na obszarach transgranicznych
4.1. Teoretyczne koncepcje jakości życia – próby operacjonalizacji i pomiaru
4.2. Jakość życia na obszarach transgranicznych na przykładzie Podkarpacia i obwodu lwowskiego
4.3. Subiektywne aspekty jakości życia – wybrane elementy analizy przestrzennej
4.4. Model miękki jakości życia dla obszarów transgranicznych
Rozdział 5. Nierówności przestrzenne – ocena i propozycja kompleksowego pomiaru
5.1. Charakterystyka nierówności przestrzennych w zakresie subiektywnych aspektów jakości życia
5.2. Nierówności dotyczące dochodów i warunków mieszkaniowych
5.3. Modelowanie dynamiki nierówności
Rozdział 6. Wyzwania badawcze dotyczące obszarów transgranicznych w świetle nowych źródeł informacji
6.1. Przegląd cyklicznych badań związanych z przemieszczaniem się ludności w krajach europejskich
6.2. Big data jako istotne źródła w procesie integracji danych
6.3. W kierunku gruntownej modernizacji badań dla obszarów transgranicznych
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Spis tabel, wykresów i rysunków

Skip to content