[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Liczba stron

Rok wydania

Format

OPIS KSIĄŻKI

BIBLIOTEKA · POLSKIEJ · MODERNIZACJI · Tom III

SPIS TREŚCI

Wstęp

Czy i jaka modernizacja?
Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Peerelowska modernizacja – fakty i mity
Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Strategia naśladownictwa drogą do modernizacji Polski Ludowej? Podłoże klęski przyjętej koncepcji
Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski) Międzynarodowy kontekst ekonomiczno-finansowy kryzysu peerelowskiej modernizacji w latach 1976–1982
Marian Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku) Polscy ekonomiści okresu socjalizmu wobec modernizacji gospodarki Polski Ludowej

Socjalistyczna modernizacja – case study
Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Nowa Huta – sztandarowy symbol „socjalistycznej modernizacji” gospodarki i społeczeństwa
Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski) Modernizacja miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w Polsce Ludowej. Wybrane aspekty
Robert Skobelski (Uniwersytet Zielonogórski) „Modernizacja” na sowiecką modłę. Plan sześcioletni na Ziemi Lubuskiej
Dariusz Grala (Instytut Kliometrii i Badań nad Transformacją w Poznaniu) Wpływ misji gospodarczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego na kierunki i skalę modernizacji gospodarki PRL w latach 80. XX w.

Próby modernizacji polskiej wsi
Dariusz Jarosz (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) Modernizacja imitacyjna wsi w Polsce oparta na modelu sowieckim w latach 1948–1956. Wybrane aspekty
Tadeusz Janicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Modernizacja techniczna rolnictwa i wiejskich gospodarstw domowych w PRL w latach 1957–1975
Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska), Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zmiany „modernizacyjne” rolnictwa w latach 1970–1989
Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska), Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Przeobrażenia kulturowe na wsi w Polsce w latach 1970–1989

Przemiany społeczne
Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Robotnicy w Polsce Ludowej. Przemiany generacyjne i ich konsekwencje
Natalia Jarska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) Modernizacja a życie kobiet. Przemiany małżeństwa i seksualności w PRL
Ewelina Szpak (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) Ciemna strona modernizacji? Polityka nowotworowa w PRL
Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski) Blaski i cienie rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej (1944–1950)

Transport i komunikacja, czyli „planowe” zaniedbania rozwojowe
Janusz Kaliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Zamierzenia i dokonania w sferze budowy autostrad w PRL
Andrzej Zawistowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Modernizując miasto – zmodernizujemy społeczeństwo. Próby zbudowania warszawskiego metra w okresie Polski Ludowej
Hubert Wilk (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) Modernizacja czy pozorna modernizacja? Próby unowocześnienia polskiego przemysłu motoryzacyjnego w PRL
Dawid Keller (Muzeum w Chorzowie) „Bez odpowiednich doświadczeń”. Produkcja taboru kolejowego w zakładach Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego – przyczynek badawczy

Skip to content