[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Modernizacja gospodarcza czasów transformacji ustrojowej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

BIBLIOTEKA · POLSKIEJ · MODERNIZACJI · Tom IV

Spis treści
Wstęp
MODERNIZACJA – TEORIA I PRAKTYKA
Jacek Luszniewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Ku opcji kapitalistyczno-liberalnej. Programy zespołów Beksiaka i Balcerowicza na tle myśli ekonomicznej obozu „Solidarności” w latach 1985–1989
Marian Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku), Podstawy teoretyczne transformacji ustrojowej – zarys rozważań
Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Postawy antymodernizacyjne w Polsce – próba systematyzacji
Andrzej Zawistowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), „Polska nie na sprzedaż”. Przeciwnicy integracji Polski z Unią Europejską i ich argumenty 1991–2004
Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Polski system bankowy w okresie transformacji, jego stabilność i wiarygodność

PRZEMIANY STRUKTUR GOSPODARCZYCH
Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku. Wybrane czynniki przyspieszające i spowalniające proces modernizacji
Łukasz Dwilewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Transformacja a umiędzynarodowienie gospodarki polskiej
Robert Andrzejczyk (Uniwersytet Rzeszowski), Ekspansja międzynarodowych sieci hotelarskich w Polsce. Zarys głównych trendów (1989–2018)
Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski), Reformy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce po 1989 roku (wybrane aspekty)
Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński), Modernizacja kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie na przełomie XX i XXI wieku

WYMIARY LOKALNE MODERNIZACJI
Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska), Przemiany modernizacyjne we Wrocławiu po 1989 roku
Krzysztof Broński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Rozwój nowoczesnej gospodarki w Krakowie po 1989 roku

MODERNIZACJA ROLNICTWA
Tadeusz Janicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przemiany w rolnictwie polskim w latach 1989–2004
Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Proces likwidacji, zagospodarowanie i modernizacja majątków po państwowych gospodarstwach rolnych
Lucyna Błażejczyk-Majka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Modernizacja rolnictwa polskiego na tle zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Janusz Kaliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Tworzenie sieci autostradowej w Polsce po 1989 roku
Dawid Keller (Muzeum Hutnictwa w Chorzowie), Stracona dekada? Modernizacja PKP w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
Hubert Wilk (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), U progu przełomu. Polski przemysł motoryzacyjny w obliczu wyzwań nowej rzeczywistości politycznej, ekonomicznej i społecznej
Jarosław Kinal (Uniwersytet Rzeszowski), Modernizacja systemu medialnego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku

Skip to content