[wcas-search-form]

2.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Modyfikacja warstw powierzchniowych borem na przykładzie węzłów ślizgowych w silnikach spalinowych

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia wpływu ukształtowanej w procesach technologicznych warstwy powierzchniowej modyfikowanej borem na procesy tribologiczne zachodzące w węźle ciernym, w warunkach tarcia ślizgowego. Podjęto także próbę wyznaczenia zależności określających właściwości przeciwzużyciowe wytworzonych warstw w powiązaniu z ich składem chemicznym, budową, strukturą geometryczną oraz wzajemnym ich oddziaływaniem w warunkach zmiennego obciążenia elementów pary kinematycznej. Wyniki badań uzyskane w trakcie prowadzonych prób stanowiskowych i eksploatacyjnych umożliwiły kompleksową ocenę wpływu warstwy powierzchniowej modyfikowanej borem na procesy tribologiczne przebiegające w smarownym węźle ślizgowym.

Skip to content