[wcas-search-form]

11.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Mój „Magnificat” w kontekście postmodernistycznych technik kompozytorskich, wydanie II, poprawione i uzupełnione

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Cel i metoda pracy
1. Postmodernizm. Główne wyznaczniki estetyczno-techniczne formacji postmodernistycznej
1.1 Formacja postmodernizmu
1.2. Postmodernizm w muzyce
1.2.1. Źródła postmodernizmu w muzyce
1.2.2. Cechy muzyki postmodernistycznej
2. Magnificat – tradycja gatunku i współczesność
2.1. Magnificat wczesny
2.2. Magnificat wielogłosowy
2.3. Magnificat w XX i XXI wieku
3. Ogólna charakterystyka utworu
3.1. Analiza tekstu kantyku Magnificat
3.2. Obsada
3.3. Zarys formalny utworu
3.3.1. Informacje ogólne
3.3.2. Charakterystyka poszczególnych części
3.4. Strategie formalne
3.4.1. Ogólny schemat formalny
3.4.2. Zmienność obsady
3.4.3. Główne strategie formalne
3.4.4. Inne strategie formalne
3.4.4.1. Upodabnianie zakończeń i początków sąsiednich części („mosty”)
3.4.4.2. Post scriptum harfy
3.5. Seria podstawowa. Interwały konstruujące
3.5.1. Seria podstawowa
3.5.2. Interwały konstruujące
4. Szczegółowa analiza fragmentów Magnifikatu. Przykłady obecności współczesnych i tradycyjnych technik w utworze
4.1. Techniki współczesne
4.1.1. Technika serialna w części I
4.1.1.1 Seria podstawowa
4.1.1.2. Realizacja serii podstawowej poprzez akcenty sforzato
4.1.1.3. Faktura punktualistyczna. Wybiórcze traktowanie rezonansu
4.1.1.4. Technika serialna w chórze
4.1.2. Technika serialna w części X
4.1.3. Technika serialna w części IV
4.1.4. Technika postserialna w części II
4.1.4.1. Formy brzmieniowe partii wokalnej i instrumentalnej
4.1.4.2. Budowa strukturalna warstwy pierwotnej
4.1.5. Technika dodekafoniczna w części V
4.1.6. Technika dodekafoniczna w części VI. Faktura ostinato. Technika heterofonii
4.1.6.1. Faktura ostinato
4.1.6.2. Technika heterofonii
4.1.7. Podwójne kodowanie w części IX
4.1.8. Techniki o proweniencji elektronicznej w częściach I, II, VIII i X
4.1.8.1. Filtrowanie w części VIII
4.1.8.2. Powolne narastanie i wygasanie brzmień w części II
4.1.8.3. Technika kształtowania sztucznego rezonansu i pogłosu w częściach I i X
4.1.9. Technika melodii barw dźwiękowych w częściach I, III i X
4.1.10. Technika minimal music w części VII
4.1.11. Technika przepolifonizowania faktury w części IV
4.2. Techniki tradycyjne
4.2.1. Forma koncertu wokalnego w części III
4.2.2. Forma passacaglii w części VIII
4.2.3. Chorał chóralny w harmonice neoromantycznej w części VII
5. Integrujące czynniki faktury, metrorytmiki, harmoniki, semantyki instrumentów, agogiki i narracyjności formalnej
5.1. Faktura
5.1.1. Faktura chóru
5.1.2. Faktura orkiestry
5.1.2.1. Faktura stała, statyczna
5.1.2.2. Faktura dynamiczna
5.2. Metrorytmika
5.3. Harmonika
5.4. Semantyka instrumentów
5.5. Agogika
5.6. Narracyjność formalna
5.6.1. Przebieg 5-fazowy
5.6.2. Ujęcie w ramy cyklu sonatowego
5.6.3. Problem formy dwuczęściowej
5.6.4. Ujęcie strukturalne w ramy formy sonatowej
Bibliografia
Indeks nazwisk
Spis przykładów z Magnifikatu
Summary
Prawykonanie Magnifikatu, 19.02.2011 r., Częstochowa – zdjęcia

Skip to content