[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Mój Teatr Różewicza, seria: Z Archiwum Pisarza, t. V

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

„Mój” teatr Różewicza Kazimierza Brauna wyrasta z jego historii ży­cia i artystycznych przedsięwzięć, z wieloletniej współpracy z Tade­uszem Różewiczem. Refleksje i przemyślenia reżysera poprzedzone są ob­szernym opracowaniem Justyny Hofman-Wiśniewskiej Grand drame – Grand théâtre oraz analizą kolej­nych etapów realizacji dramatów Tadeusza Różewicza przez Kazimierza Brauna opatrzoną znamiennym tytułem Dramat rozpadu w teatrze wspólnoty. Walory poznawcze książki są zasadnicze i wielorakie. Obejmuje ona ważne zjawisko teatru polskiego, ukazuje teatralny dialog pisarza z reżyserem, który łączy doświadczenie i kompetencje człowieka te­atru z uwrażliwieniem na potrzeby refleksji akademickiej. Tom zawiera również chronologiczne omówienie realizacji dramatów poety przez Kazimierza Brauna i dokumentację ich recepcji oraz obszerny aparat in­formacyjny, bibliografię, zdjęcia, indeks.
Z recenzji prof. nadzw. dra hab. Ryszarda Strzeleckiego

Spis treści:   Podziękowania   Wprowadzenie   Justyna Hofman-Wiśniewska: Grand Drame – Grand Théâtre Dramat Różewicza – Teatr Brauna Tadeusz Różewicz: poeta, dramatopisarz, wizjoner teatru Kazimierz Braun: od Norwida do Różewicza Wewnątrz słów – wewnątrz zdarzeń Poetycki realizm – realizm poetycki Dramat rozpadu w teatrze wspólnoty Rozpadu akt pierwszy – przed progiem raju Rozpadu akt drugi – rozpad spójny Rozpadu akt trzeci – teatr scala rozbity świat Rozpadu akt czwarty – nieuchronność tragedii Rozpadu akt piąty – i wyłaniający się świat scalony Rozpadu akt szósty – i ślad nadziei Postscriptum   Kazimierz Braun: Mój teatr Różewicza Jak to się zaczęło Akt przerywany, Lublin, 1970, Teatr Telewizji, 1970 Glosa 1. „Scena narastająca” Glosa 2. Wypowiedź Justyny Hofman-Wiśniewskiej Glosa 3. Wypowiedź Krzysztofa Sielickiego Przenikanie według tekstów Różewicza i innych, Lublin, 1971 Glosa. Mirosław Derecki, Młoda „stajnia” Kazimierza Brauna Kartoteka, Lublin, 1972 Glosa. Wyjście z „pudełka” – „scena ulicowa” Stara kobieta wysiaduje, Lublin, 1973 Glosa 1. Krzysztof Sielicki, Opis przedstawienia Glosa 2. Wypowiedź Justyny Hofman-Wiśniewskiej Białe małżeństwo, Wrocław, 1975, Port Jefferson, Nowy Jork, USA, 1975 Glosa. Białe małżeństwo w USA. Opracował Zbigniew Reszelewski Stara kobieta wysiaduje, Teatr Telewizji, 1976 Glosa. Odpowiedzi na pytania Anny Matusiak Kartoteka, Sofia, Bułgaria, 1978 Kartoteka, Kraków, 1979 Przyrost naturalny, Wrocław, 1979 Glosa 1. Przyrost naturalny – od wizji dramatu do wizyjnego widowiska Glosa 2. Krystyna Demska, O przedstawieniu „Przyrostu naturalnego” Glosa 3. „Przyrost naturalny” w Hiszpanii Glosa 4. Eric Shorter, Mozolna droga do teatralnej rewelacji Glosa 5. B.A. Young, Wejście Polaków Glosa 6. Desmond Rushe, Pasjonujące zaproszenie do podjęcia ryzyka Glosa 7. P.F. Byrne, Niezwykła noc teatralna w Gate Theatre Kartoteka, Storrs, Connecticut, USA, 1980 Kartoteka, South Bend, Indiana, USA, 1982 Glosa. Richard Burns, Triumf Brauna w „Kartotece” Różewicza Stara kobieta wysiaduje, Dublin, Irlandia, 1983 Glosa 1. Desmond Rushe, Polski labirynt metafor o zadziwiającej sile Glosa 2. David Nowlan, Polska sztuka w The Project Art Center Theatre Glosa 3. Ryan O’Donahue, Stara kobieta wysiaduje Pułapka, Wrocław, 1984 Glosa. Wiara – posłuszeństwo – miłość Odejście głodomora, Princeton, New Jersey, 1986 Odejście głodomora, Buffalo, 1987 Glosa. Marc Robinson, Cały świat jest klatką Przyrost naturalny, Chicago, 1989 Kartoteka rozrzucona, Buffalo, 2006 Glosa 1. List do Justyny Hofman-Wiśniewskiej Glosa 2. Mark F. Tattenbaum, Przetwarzanie, wyrzucanie i dodawanie fra­gmentów: „Kartoteka rozrzucona” Różewicza w Stanach Zjednoczonych Języki teatru Języki teatru pierwsze i drugie, Wrocław – Buffalo, 1984–1986 Języki teatru trzecie. Początek, Wrocław, 2002 Języki teatru trzecie. Zakończenie, Wrocław, 2007   Posłowie   Teksty Tadeusza Różewicza w reżyserii Kazimierza Brauna   Tadeusz Różewicz’s texts in Kazimierz Braun’s direction   Wykaz ilustracji   Bibliografia   Summary   Indeks osobowy

Skip to content