[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Janina Romanowska. Moje wspomnienia, tom 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wzrost nastrojów wojennych Wojna obronna we wrześniu 1939 r. – przemarsze wojsk Budowa schronu w Ruszelczycach Początki okupacji niemieckiej Wojenna gospodarka w Ruszelczycach Wieści o mordowaniu Żydów przez Niemców Podróże Janiny Romanowskiej do Warszawy i Lublina Ruszelczyce schronieniem dla potrzebujących pomocy Atak Niemiec na ZSRR (1941) Przyjazdy i wyjazdy gości, i mieszkańców Ruszelczyc Osoby pracujące w Ruszelczycach Przybycie matki Teresy Makowieckiej do Ruszelczyc – 1942 r.       Okupacyjne gospodarowanie w Ruszelczycach -1943 r. Napad na dwór w Ruszelczycach Przybycie Zofii Włodkowskiej do Ruszelczyc Choroba Janiny Romanowskiej – 1943 r. Ucieczka Edwarda Romanowskiego i jego dalsze losy Transport do Tarnowa śmierć brata Leona Makowieckiego -1944 r. Sytuacja w powiecie przemyskim i w Ruszelczycach w II. połowie 1944 r. Aresztowanie Janiny Romanowskiej i parcelacja Ruszelczyc Egzystencja Janiny Romanowskiej, jej rodziny oraz znajomych w Przemyślu Codzienna egzystencja rodziny Janiny Romanowskiej Nauczanie języka francuskiego przez Janinę Romanowską Wizyty bliskich w Przemyślu, krąg znajomych Obchody milenijne – 1966 r. Dnia 26 VI 1967 г.   ANEKS   I. INFORMACJE DOTYCZˇCE OKOLICZNOśCI śMIERCI BRATA AUTORKI MICHAŁA MAKOWIECKIEGO POZYSKANE OD JANA ŁAZOWSKIEGO   II. WYJˇTKI LISTÓW MOJEJ MATKI TERESY Z MORGULCÓW MAKOWIECKIEJ Z KOCHANÓWKI (OD 2 II 1918 DO 14 VI 1920 R.) Odpis z listu mojej Matki – Teresy z Morgulców Makowieckiej z dnia 2 lutego 1918 List z 26-go lutego 1918 r. List 7-29 marca 1918 ? (nie ma roku na liście) Winnica List wysłany przez p[ana] Józefa Filipowskiego, Kraków, ul. Czapskich 4. Dn. 10 II 1918 Winnica (raczej 1919, gdyż 20 II objął w Warszawie władzę Piłsudski) List z 5 maja 1920 r. Lwów, 14 czerwca 1920 г., ul. św. Zofii 5 III. WSPOMNIENIE POśMIERTNE KS. LEONA MAKOWIECKIEGO   IV. WIERSZE Wiersz Danusi i Reny- 29 VIII 1922 r. po powrocie mego męża z kuracji w Truskawcu Wiersz układu dr. Wacława Romanowskiego 30 lipca 1923. Ruszelczyce (Dla Ludka Rakowskiego) Lekcja tańców (data późniejsza trochę)   V. ILUSTRACJE Spis ilustracji Indeks miejscowości Indeks osób

Skip to content