[wcas-search-form]

42.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Monumentalne cmentarzyska eneolitycznej kultury pucharów lejkowatych Między Dolną Odrą a Środkowym Sanem. Morfologia, chronologia i organizacja przestrzenna

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
OD AUTORA
Rozdział 1
ZARYS PROBLEMU BADAWCZEGO

1.1. Zagadnienia teoretyczne i terminologiczne
1.2. Charakterystyka obszaru badań
Rozdział 2
MORFOLOGIA MONUMENTALNYCH CMENTARZYSK

2.1. Grupa wschodnia
2.1.1. Formy grobowców
2.1.2. Formy grobów w grobowcach
2.1.3. Formy innych obiektów w grobowcach
2.1.4. Formy grobów i innych obiektów poza przestrzenią grobowców
2.2. Grupa południowo-wschodnia
2.2.1. Formy grobowców
2.2.2. Formy grobów w grobowcach
2.2.3. Formy innych obiektów w grobowcach
2.2.4. Formy grobów i innych obiektów poza przestrzenią grobowców
2.3. Podsumowanie i wnioski
Rozdział 3
CHRONOLOGIA MONUMENTALNYCH CMENTARZYSK

3.1. Grupa wschodnia
3.1.1. Chronologia absolutna
3.1.2. Chronologia względna
3.2. Grupa południowo-wschodnia
3.2.1. Chronologia absolutna
3.2.2. Chronologia względna
3.3. Podsumowanie i wnioski
Rozdział 4
MONUMENTALNE CMENTARZYSKA W KRAJOBRAZIE NATURALNYM I KULTUROWYM

4.1. Grupa wschodnia
4.1.1. Kontekst środowiskowy
4.1.2. Kontekst osadniczy
4.2. Grupa południowo-wschodnia
4.2.1. Kontekst środowiskowy
4.2.2. Kontekst osadniczy
4.3. Podsumowanie i wnioski
Rozdział 5
PRZESTRZEŃ MONUMENTALNYCH CMENTARZYSK

5.1. Grupa wschodnia
5.1.1. Rozmieszczenie grobowców
5.1.2. Rozmieszczenie grobów w grobowcach
5.1.3. Rozmieszczenie innych obiektów w grobowcach
5.1.4. Rozmieszczenie grobów i innych obiektów poza przestrzenią grobowców
5.2. Grupa południowo-wschodnia
5.2.1. Rozmieszczenie grobowców
5.2.2. Rozmieszczenie grobów w grobowcach
5.2.3. Rozmieszczenie innych obiektów w grobowcach
5.2.4. Rozmieszczenie grobów i innych obiektów poza przestrzenią grobowców
5.3. Podsumowanie i wnioski
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY

Skip to content