[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka obejmuje usystematyzowaną i uporządkowaną wiedzę z zakresu kontrowersyjnego i interdyscyplinarnego problemu motywowania w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Motywowanie nie jest terminem jednoznacznym, bywa często przedstawiane i rozumiane jako technika zarządzania lub jako jedna z technik funkcji kierowania. Współczesna gospodarka implikuje konieczność transformacji przedsiębiorstw. Aby przetrwać społecznie, odpowiedzialne organizacje muszą posiadać odpowiednio umotywowanych, a co za tym idzie – efektywnych i lojalnych pracowników. Tak więc zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w pracach naukowych trwa ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie nurtujące każdego zarządzającego: co zrobić, aby pracownicy chętnie i dobrze pracowali?

Ze wstępu

SPIS TREŚCI
WSTĘP
Rozdział I. ISTOTA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA
1.1. Najważniejsze wyróżniki zarządzania
1.2. Definicje zarządzania
1.3. Funkcje zarządzania
1.4. Style zarządzania
Rozdział II. ORGANIZACJA JAKO ŚRODOWISKO ZARZĄDZANIA
2.1. Pojęcie i cechy organizacji
2.2. Cele organizacji
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Otoczenie organizacji
Rozdział III. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI
Rozdział IV. MOTYWOWANIE JAKO ELEMENT PROCESU ZARZĄDZANIA
4.1. Koncepcje i teorie motywacji
4.2. Proces motywowania – źródła motywacji
4.3. Obszary oddziaływania systemu motywacyjnego
Rozdział V. MOTYWOWANIE A EFEKT EKONOMICZNY
5.1. Ekonomiczna miara efektywności
5.2. Motywowanie a generowanie zysków
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW I TABEL
SUMMARY

Skip to content