[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Opracowanie poświęcone zostało bardzo ważnej problematyce powiązań integracyjnych polskiego rolnictwa z przemysłem spożywczym. Problematyka ta nabrała szczególnego znaczenia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Fakt ten zmienił istotnie warunki funkcjonowania zarówno rolnictwa, jak i przemysłu spożywczego w ślad za ogromnym zwiększeniem rynków zbytu, środków pomocowych UE, ale i zmian w systemie norm, wymogów, uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Książka jest niewątpliwie dojrzałym naukowo produktem, w którym umiejętnie przedstawiono zarówno stronę teoretyczno-metodologiczną podjętych badań, jak również stronę empiryczno-badawczą. Spotka się niewątpliwie z dobrym przyjęciem różnych grup czytelników, począwszy od studentów, a skończywszy na praktykach życia gospodarczego z obszaru szeroko rozumianej ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Wydymusa

Skip to content