[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Multimedialne kompetencje nauczycieli

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Kompetencje nauczycieli są kluczowym elementem wszelkich reform edukacyjnych. W przypadku kompetencji multimedialnych mamy do czy­nienia zarówno z kompetencjami kierunkowymi, jak i informacyjnymi. Dobrze zatem się stało, że ta złożona problematyka doczekała się obszernej i wielowątkowej publikacji. W części I książki: Kompetencje nauczycieli – technologie informatycz­ne, informacyjne i multimedialne w procesie kształcenia – Autor umiejętnie łączy wątki techniczne i technologiczne ze współczesną myślą pedago­giczną i nowoczesną dydaktyką. Swobodnie porusza się w sferze teorii i praktyki, właściwie uzasadnia celowość rekomendowanych rozwiązań. W części II: Metodologiczne podstawy badań kompetencji w zakre­sie konstruowania i stopnia wykorzystania multimedialnych opracowań metodycznych – na podkreślenie zasługuje staranna charakterystyka bada­nego środowiska – z licznymi danymi, podziałem na grupy przedmiotowe i miejsce pracy. Część III: Kompetencje multimedialne nauczycieli w świetle wyników badań własnych – będąca opisem i komentarzem dotyczącym wyników badań, zawiera wnikliwe analizy jakościowe świadczące o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym Autora, jego kompetencjach informacyj­nych i dydaktycznych, znajomości szkoły i uwarunkowań jej efektywności. Autorskie wnioski i uogólnienia wnoszą nowe elementy tak do teorii dy­daktycznej, jak i praktyki, znacznie wykraczając poza wąsko rozumiane stosowanie multimediów.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Skip to content