[wcas-search-form]

54.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich, t. 18: Muzyczne tradycje Galicji – dziedzictwo, inspiracje, konteksty

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Kinga Fink, Wstęp

NA STYKU KULTUR: TRADYCJE MUZYCZNE NARODÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GALICJI
Yaron Wolfsthal, The Wolfsthal Family of Musicians: A Genealogical Case Study / Rodzina muzyków: genealogiczne studium przypadku rodu Wolfsthalów
Лідія Мельник, Внесок мистецької діяльності родини Ґімпелів у світову культуру / Wkład artystycznej działalności rodziny Gimplów w światową kulturę
Eva Neumayr, Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791−1844), Johann Gallus Mederitsch (1752−1835) and a New Catalogue of their Music Collections / Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791−1844), Johann Gallus Mederitsch (1752−1835) i nowy katalog ich zbiorów muzycznych
Helmut Loos, Galicia in the 19th century music world – seen from Leipzig / Galicja w muzycznym świecie XIX wieku – widziana z Lipska
Ірина Бермес, Аматорський хоровий рух як віддзеркалення культурного піднесення Східної Галичини (перша третина ХХ ст.) / Amatorski ruch chóralny jako odzwierciedlenie rozwoju kulturalnego Galicji Wschodniej (pierwsze trzydziestolecie XX w.)

GALICYJSKIE WĄTKI W BIOGRAFIACH TWÓRCÓW I WYKONAWCÓW MUZYKI XIX I XX WIEKU
Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Lwowskie spotkania Zdzisława Jachimeckiego z Ignacym Janem Paderewskim
Tomasz Baranowski, U progu sławy… Lwowskie lata Ludomira Różyckiego
Beata Bolesławska-Lewandowska, Galicyjskie tradycje rodzinne i ich rola w kształtowaniu postawy życiowej Zygmunta Mycielskiego
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Młodzieńcza twórczość Zygmunta Mycielskiego na przy-kładzie utworów zebranych w Szkicach kompozycyjnych 1927
Ewa Fedyczkowska, Sylwetki oraz działalność artystyczna wychowanków lwowskich ośrodków muzycznych na terenie Krakowa po II wojnie światowej

OSOBISTOŚCI GALICYJSKIEGO ŚWIATA LITERATURY I SZTUKI W KRĘGU WZAJEMNYCH INSPIRACJI
Iwona A. Siedlaczek, Spotkania Żeleńskich z Narcyzą Żmichowską i teoria „jaźniaków”
Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Muzyka u Matejków
Оксана Фрайт, Cтаніслав Людкевич vs Степан Чарнецький на інтермедіальних перехрестях / Stanisław Ludkiewicz vs. Stepan Czarnecki na intermedialnych skrzyżowaniach
Ганна Карась, Поетичний світ Богдана Лепкого у вокально-хоровій музиці композиторів української діаспори ХХ століття (на пошану 150-річчя від дня народження митця) / Poetycki świat Bohdana Łepkiego w muzyce chóralnej kompozytorów diaspory ukraińskiej XX wieku (z okazji 150. rocznicy urodzin artysty)
Luba Kijanowska-Kamińska, Dziecięca choroba „lewizny” w światopoglądzie muzyków lwowskich w latach 1920–1930
Joanna Cieślik-Klauza, Lwowskie środowisko filmowe dwudziestolecia międzywojennego. Instytucje i autorytety

ŹRÓDŁA ODNALEZIONE I REINTERPRETACJE MUZYCZNEJ PRZESZŁOŚCI GALICJI
Marek Bebak, Informacje o instrumentach, muzykaliach i muzykach w klasztorze karmelitów w Trembowli w XVIII wieku w zachowanej dokumentacji archiwalnej
Joanna Lusek, Edukacja muzyczna w żeńskich zakładach naukowo-wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w latach 1863–1918 (na przykładzie fundacji galicyjskich)
Anna Mikolon, Nieznane rękopisy 12 nieopusowanych pieśni Jerzego Gablenza ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Robert Kaczorowski, Twórczość wokalna Jerzego Gablenza (1888–1937) w świetle ostatnich dokonań fonograficznych oraz prywatnej korespondencji przechowywanej w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
Kinga Fink, Niech ,,tradycja jego działalności przetrwa wieki”. Popularyzacja i upowszechnianie dziedzictwa Karola Mikulego we Lwowie do 1939 roku
Wojciech Gurgul, Polska muzyka lutniowa na falach Polskiego Radia Lwów. Współpraca Marii Szczepańskiej i Adama Franciszka Eplera
Jolanta Załęczny, Ponieśli lwowską muzykę i lwowski humor w świat. O artystach „Lwowskiej Fali” na emigracji w świetle materiałów z Kolekcji Leopolis

MUZYCZNE DZIEDZICTWO GALICJI W KONTEKŚCIE WZAJEMNYCH INTERFERENCJI I DIALOGU KULTUR
Teresa Mazepa, Z historii biblioteki i zbiorów muzycznych Galicyjskiego (Polskiego) Towarzystwa Muzycznego we Lwowie
Олександра Німилович, Творчість Зигмунда Носковського в контексті діалогу культур – польської і україської / Twórczość Zygmunta Noskowskiego w kontekście dialogu kultur – polskiej i ukraińskiej
Тетяна Молчанова, Становлення і розвиток спільного музикування у Галичині: витоки, імена, традиції / Kształtowanie się i rozwój wykonawstwa zespołowego w Galicji: geneza, nazwy, tradycje
Уляна Граб, Оперна кар’єра Мирослава Антоновича: «Відень – Лінц – Ліцманштадт» / Kariera operowa Myroslawa Antonowycza: „Wiedeń – Linz – Litzmannstadt”

Skip to content