[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Musica Galiciana, t. 10

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Ewa Nidecka – Wstęp
Tadeusz Przybylski (Kraków) – Lwowski okres w życiu Karola Kurpińskiego
Marzena Lubowiecka (Rzeszów) – Statuty Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie w dobie autonomii. Struktura prawna i organizacyjna
Uliana Grab (Lwów) – Львівська музикологічна школа Адольфа Хибінського як цілісний науково-дослідний напрям у польському та українському музикознавстві / Lwowska szkoła muzykologiczna Adolfa Chybińskiego jako całościowy naukowo-badawczy kierunek polskiej i ukraińskiej muzykologii
Ewa Nidecka (Rzeszów) – Lwowscy muzycy pochodzenia żydowskiego
Kinga Fink (Rzeszów) – Józef Nikorowicz (1827–1890) zapomniany kompozytor lwowski
Tatiana O. Mołczanowa (Lwów) – Акомпаніаторська діяльність  василя    барвінського
Ewa Nidecka (Rzeszów) – Mazurki  fortepianowe Karola Mikulego
Mirosława Żyszkowicz (Lwów) – Професор співу Чеслав Заремба та його українські учні / Czesław Zaręba i jego ukraińscy uczniowie
Luba Kyjanowska (Lwów) – Музична освіта на вісі Схід – Захід: єдність і боротьба протилежностей / Muzyczna oświata na osi Wschód – Zachód: zgodność i walka przeciwieństw
Kinga Fink (Rzeszów) – Rola pieśni patriotycznej w umacnianiu polskiej świadomości narodowej XIX i XX wieku
Studium z dziejów pieśni „Z dymem pożarów”

Skip to content