[wcas-search-form]

32.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Musica Galiciana, t. 14: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Leszek Mazepa – Słowo wstępne. Wykonawcy i wykonawstwo muzyczne w Galicji (1772–1939),
Teresa Mazepa – Wykonania muzyki kantatowo-oratoryjnej we Lwowie w I połowie XIX wieku
Teresa Mazepa – Koncerty muzyki symfonicznej we Lwowie w I połowie XIX wieku 27
Marek Kawiorski – Działalność koncertowa Karola Lipińskiego w Galicji
Jolanta Wąsacz-Krztoń – Występy artystów przyjezdnych w Krakowie w I połowie XIX wieku (oddźwięk w prasie lokalnej)
Jakym Horak – Występy ukraińskich artystów-instrumentalistów w krytycznej ocenie Wołodymyra Sadowskiego
Rosina Hucał-Rymar – Działalność koncertowa zespołów śpiewaczych Towarzystwa „Proswita”: analiza komparatywna ośrodków galicyjskich і podolskich
Małgorzata Woźna-Stankiewicz – Plejada pianistów koncertujących w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku: genealogia artystyczna, repertuar koncertów, znaczenie
Kinga Fink – Muzyczne opracowania tekstów Kornela Ujejskiego w życiu koncertowym Lwowa w II połowie XIX wieku
Michał Lewicki – Metody kształcenia pianistów w krakowskim Konserwatorium na przykładzie podręczników gry fortepianowej
Anna Lorenc – Adam Wroński – zapomniany dyrygent orkiestr wojskowych, teatralnych i rozrywkowych
Andrzej Szypuła – Muzycy i wykonawstwo muzyczne w Rzeszowie na przełomie XIX i XX wieku
Luba Kijanowska-Kamińska – Model działalności śpiewaków operowych w społeczeństwie galicyjskim w II połowie XIX i na początku XX wieku (próba analizy socjologicznej)
Iwanna Komarewycz – Z tajemnic warsztatu śpiewaczki operowej (Salomea Kruszelnicka o przygotowaniu partii operowych)
Oksana Wełyczko – Zasady metodyczne szkół gry na fortepianie wybitnych pianistów – uczniów Karola Mikulego
Serhij Jakobczuk – Ukraińska chóralistyka w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
Ewa Nidecka – Artystyczna działalność Heleny Ottawowej (1874–1948)
Olga Popowicz – Ukraińscy wykonawcy muzyki w Przemyślu w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Sylwia Jakubczyk-Ślęczka – Żydowskie środowisko muzyczne międzywojennego Lwowa
Michał Piekoszewski – Maurycy Rosenthal – dyskografia nagrań i styl wykonawczy
Ołena Drażnycia – Gościnne występy zespołów kameralnych we Lwowie organizowane przez Galicyjskie Biuro Koncertowe Maksymiliana Türka
Switłana Caruk – Działalność sławnego śpiewaka galicyjskiego Aleksandra Myszugi w Warszawie (na podstawie warszawskich źródeł archiwalnych i prasowych)
Iryna Nowosiadła, Violetta Dutczak – Zbiory kolęd i szczedrówek ukraińskich kompozytorów galicyjskich jako przykłady repertuaru domowego amatorskiego muzykowania
Natalia Synkewycz – Socjokulturologiczne funkcje ukraińskiego ruchu chóralnego w Galicji Wschodniej przed 1939 rokiem
Iryna Bermes – Działalność „Bojana Borysławskiego” jako czynnika kulturologicznego ziemi drohobyckiej
Oksana Kowalska-Frajt – Koncertowe wykonawstwo fortepianowe na terenie Galicji Wschodniej w ocenie Stanisława Ludkewycza – krytyka
Uliana Mołczko – Pianistka Marta Krawciw-Barabasz w ocenie lwowskich krytyków muzycznych,
Iryna Bewśka – Rola towarzystw chóralnych w duchowej tożsamości społeczności ukraińskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku (na przykładzie chórów województwa tarnopolskiego)
Violetta Dutczak – Hnat Chotkewycz i ugruntowanie się stylu wykonawstwa koncertowego na bandurze w Galicji na początku XX wieku
Natalia Tołoszniak – Działalność koncertowa wybitnych pianistów galicyjskich w I połowie XX wieku w krytycznej ocenie Borysa Kudryka
Ołena Paris – Działalność wykonawcza Jewhena Cehelśkiego na tle życia muzycznego Galicji dwudziestolecia międzywojennego
Mariana Ferendowycz – Dyrygenci orkiestry symfonicznej Filharmonii Lwowskiej w latach 30. XX wieku
Tetiana Prokopowycz – Działalność koncertowa muzyków galicyjskich w Równem w dwudziestoleciu międzywojennym
Wołodymyr Sywochip – Wykonawstwo muzyczne we Lwowie przez pryzmat działalności Związku Ukraińskich Muzyków Profesjonalnych (1934–1939)
Lilia Niemcowa – Problematyka wykonawstwa chóralnego w krytycznych muzykologicznych pracach Stanisława Ludkewycza

Skip to content